KROATYZMY W GŁAGOLICKICH PRZEKŁADACH HYMNÓW ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Magdalena Baer

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chupungco 2000: Chupungco A. J. The Handbook for Liturgical Studies: liturgical time and space. Collegeville 2000.

Henry 1911: Henry H. The Catholic Encyklopedia. New York 1911; http://www.newadvent.org/ cathen/11441c.htm (dostęp: 08.05.2013).

Kovačević 2010: Kovačević A., Mihaljević M., Sudec S. Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. – Slovo, 60/2010.

Novak 2010: Novak Z. Juraj Slovinac – teolog i profesor pariške Sorbone. – CCP, 65/2010, 19–28.

Oczkowa 2011: Oczkowa B. Język chorwacki. W: Języki słowiańskie. Rys historyczny, pod. red. B. Oczkowej, E. Szczepanskiej, przy współprac. T. Kwoki. Kraków 2011, 293–317.

Vereš 1982: Vereš T. Najstariji prijevod teksta tome Akvinskoga je na hrvatskom jeziku. W: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 8/1982, 179–184.

Hymny www: Hymny św. Tomasza z Akwinu; http://koszalin7.pl/st/wiara/wiara_004.html (dostęp: 08.05.2013).

Benedykt XVI www: Doctor communis – św. Tomasz z Akwinu. Katecheza Benedykta XVI podczas audiencji ogólnej 3 czerwca 2010 roku; http://kosciol.wiara.pl/doc/563080.Doctor-communissw- Tomasz-z-Akwinu (dostęp: 08.05.2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.0.61
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:11
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 15:37:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 251
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 79

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.