ABSURD, GROTESKA I SATYRA – STRATEGIE DRAMATURGICZNE W TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA STRATIEWA

Dorota Gołek-Sepetliewa

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziemidok 2011: Dziemidok B. O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Gdańsk 2011.

Hutcheon 2002: Hutcheon L. Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, tłum. K. Górska. W: Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, s. 165–190.

Janus-Sitarz 1997: Janus-Sitarz A. Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, Kraków 1997.

Kayser 1979: Kayser W. Próba określenia istoty groteskowości. Тłum. R. Handke. – Pamiętnik Literacki, 4/1979, 271–280.

Pleśniarowicz 2000: Pleśniarowicz K. Dylemat jedynego wyjścia. Absurd w dramacie u schyłku realnego socjalizmu, Kraków 2000.

Sokół 1971: Sokół L. O pojęciu groteski II. – Przegląd Humanistyczny, 3/1971, 21–51.

Sugiera 1996: Sugiera M. Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1996.

Димчева 1995–1996: Димчева P. Из живота и творчеството на Станислав Стратиев. – Литературна мисъл, 1/1995–1996, 147–173.

Димчева 2000: Димчева P. Истината на сатирика: пиесата на Станислав Стратиев „Сако от велур”. – Литературен форум, 6/2000, 3.

Стратиев 2002: Стратиев C. Избрано. 2. Драматургия, София 2002.

Топалджикова 2012: Топалджикова A. Социалното чувство и абсурдната логика на театралното мислене в драматургията на Станислав Стратиев. – Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 9/2012, 57–63.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.0.52
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:11
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 15:41:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 297
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 775

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.