ANALITYZMY WERBO-NOMINALNE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU – JĘZYK BUŁGARSKI

Agata Mokrzycka

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera polskiego abstraktu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bosilkov 1979: Босилков К. Глаголно-именните устойчиви съчетания – развиваща се категория

в съвременните славянски книжовни езици. – Съпоставително езикознание, 4/1979, 38–40.

Buslaev 1869: Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. Ч. 2. Синтаксис. Москва, 1869.

Jodłowski 1977: Jodłowski S. Podstawy polskiej składni. Warszawa, 1977.

Klemensiewicz 1937: Klemensiewicz Z. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej. Kraków, 1937.

Mokrzycka w druku: Mokrzycka A. Style funkcjonalne języków bułgarskiego i polskiego a nasycenie analityzmami werbo-nominalnymi – analiza diachroniczna (w druku).

Mordvilko 1964: Мордвилко A. Именные и глагольные фразеологические обороты. Москва, 1964, 54–131.

Romanski 1955: Романски С. [ред.]. Речник на съвременния български език. София 1955.

Szober 1933: Szober S. Człowiek współczesny w zwierciadle języka. Warszawa, 81–92.

Videnov 1979: Виденов M. Към производството на някои повечесловни съчетания в съвременния български книжовен език. – Език и литература, 2/1979, 103–123.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.0.12
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:10
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 15:59:11


Statystyki

Widoczność abstraktów - 314
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 80

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.