ЗА БЪЛГАРО-ПОЛСКАТА АСИМЕТРИЯ В ОБЛАСТТА НА АРХАИЧНАТА ЛЕКСИКА

Petar Sotirov

Streszczenie w języku polskim


Obiektem badawczym w artykule jest grupa leksemów (237), które w języku bułgarskim uległy archaizacji, natomiast są one aktywnie używane we współczesnym języku  polskim. Celem badań jest ustalenie pochodzenia tych jednostek oraz ujawnienie stopni podobieństwa bułgarskich i polskich leksemów z punktu widzenia formy i semantyki.  Analiza pokazuje, że opisywane leksemy są przede wszystkim słowiańskie, spotykają się również słowa francuskie, łacińskie, włoskie, rumuńskie, niemieckie i angielskie. W stosunku do formy obserwowane są 3 grupy bułgarsko-polskich par leksemów: 1) jednakowe, 2) o minimalnej różnicy, 3) o większej różnicy. Z punktu widzenia semantyki można wyodrębnić następujące grupy par: 1) o podobnym znaczeniu, 2) o dalekim podobieństwie semantycznym, 3) bez podobieństwa semantycznego. Badania nad bułgarsko-polską asymetria leksykalną w zakresie archaizacji przyczynia się do dogłębnego opisania czynników, które decydują o życiu pewnego leksemu – czy pozostaje on w użyciu lub umiera. Niektóre z czynników maja charakter językowy, inne – pozajęzykowy, są one specyficzne przy każdym z opisywanych przypadków.


Słowa kluczowe


język bułgarski, język polski, asymetria, leksyka, archaiczna

Pełny tekst:

PDF (BULGARIAN)

Bibliografia


Илчев 1974: Илчев, С. (ред.). Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век. София: БАН, 1974.

Радева – Кръстева 1999: Радева, П.; Кръстева, Н. Малък речник на остарели и редки думи в българския език. Велико Търново: Слово, 1999.

Бояджиев 1986: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София: Наука и изкуство, 1986.

Boryś 2005: Boryś, W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.

Doroszewski 1958–1969: Doroszewski, W. (red.). Słownik języka polskiego, t. I–XI. Warszawa: Wiedza Powszechna (t. I–IV, 1958–1962), PWN (t. V–XI, 1963–1969).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2016.5.89
Data publikacji: 2017-02-17 09:46:24
Data złożenia artykułu: 2017-02-15 10:42:10


Statystyki

Widoczność abstraktów - 337
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (BULGARIAN) - 102

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Petar Sotirov

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.