Co pisano o pisaniu? (na materiale średniowiecznych glos i marginaliów w bułgarskich zabytkach piśmiennictwa)

Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Streszczenie w języku polskim


W artykule poddano analizie glosy i marginalia zamieszczane w średniowiecznych rękopisach bułgarskich z X–XVI wieku, zawierające informacje o procesie pisania. Autorka tekstu omawia nie tylko warunki, w których powstawały średniowieczne kodeksy, ale skupia swą uwagę również na fizycznym akcie tworzenia tekstów. W omówionych w artykule glosach występują takie materiały piśmiennicze jak: pergamin, papier, pióra, atramenty. Wyekscerpowany przez autorkę materiał został przez niego zestawiony ze współczesną wiedzą o średniowiecznych metodach pisania.

Słowa kluczowe


rękopisy, glosy, marginalia, materiały piśmiennicze, literatura starobułgarska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Conev 1923: Цонев, Б. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека, т. 2. София: Държавна печатница, 1923.

Conev 1937: Цонев, Б. Славянски ръкописи в Берлинската държавна библиотека. – Сборник на Българската академия на науките, кн. XXXI. София, 1937.

Dionizjusz z Furny 2011: Dionizjusz z Furny. Hermeneia, czyli objaśnienie sztuki malarskiej. Przeł. I. Kania, red. M. Smorąg-Różycka. Kraków: Wyd. UJ, 2011.

Harman 2013: Harman, G. Traktat o przedmiotach. Przeł. i posłowie M. Rychter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

Hristova – Karadzhova – Uzunova 2003: Христова, Б.; Караджова, Д.; Узунова, Е. Бележки на българските книжовници X–XVIII век, т. 1, X–XV век. София: НБКМ, 2003.

Hristova – Karadzhova – Uzunova 2004: Христова, Б.; Караджова, Д.; Узунова, Е. Бележки на българските книжовници X–XVIII век, т. 2, XVI–XVIII век. София: НБКМ, 2004.

Latour 2005: Latour, B. Rassembling the Social. An introduction to Actor-Network Theory. Oxford: OUP, 2005.

Olsen 2013: Olsen, B. W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Przeł. B. Shallcross. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2013.

Petkanova 2003: Петканова, Д. (cъст.). Старобългарска литература. Енциклопедичен рeчник. София: Абагар, 2003.

Petrov 2015: Petrov, I. Od inkunabułów do pierwszych gramatyk. Konteksty rozwoju bułgarskiego języka literackiego. Łódź: Wyd. UŁ, 2015.

Shallcross 2017: Shallcross, B. Materialność i codzienna logosfera. – Teksty drugie, nr 1, 2017, 334–348.

Szybiński 1781: Szybiński D. G. Sztuka pisania w trzech rozdziałach, wyięta z Encyklopedyi i pożytecznemi przydatkami pomnożona. Warszawa: w Drukarni XX. Missionarzów, 1781.

Tanizaki 2016: Tanizaki Jun’ichirō. Pochwała cienia. Przeł. H. Lipszyc. Kraków: Karakter, 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.16
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:45
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 11:10:57


Statystyki

Widoczność abstraktów - 432
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 241

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.