Bułgarystyczna działalność dr. Tsanko Tsaneva na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kamen Rikev

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono biografię dra Tsanko Tsaneva (1955–2007), członka Naukowego Centrum „Presławska Szkoła Piśmiennicza” w Szumen (Bułgaria) i pracownika Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor omówił jego główne osiągnięcia naukowe i tezy badawcze z zakresu starobułgarskiej i średniowiecznej literatury słowiańskiej, jak oraz wszechstronną i aktywną działalność jako wykładowcy języka, literatury i kultury bułgarskiej w Lublinie. W opracowaniu podkreślono również jego wkład w rozwój uniwersyteckich studiów bułgarystycznych we wschodniej Polsce. Artykuł zawiera również wybraną bibliografię ważniejszych prac naukowych dra Tsaneva.

Słowa kluczowe


Tsanko Tsanev, studia bułgarystyczne za granicą, lektorat języka bułgarskiego w Polsce, literatura starobułgarska, Czernorizec Chrabyr

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Вълчев 2017: Вълчев, Б. Траен взаимен интерес. – Език и литература, 2017, Nr 1–2, s. 5.

Рикев 2017: Рикев, К. Колкото и тежки времена да преживяваме, в Русе живеят знаците на достойни традиции. – Утро, Nr 15 (7923) / 20.01.2017, s. 5.

Сотиров 2013: Сотиров, П. Българистиката в университета Мария Кюри-Склодовска в Люблин – между традицията и предизвикателствата на новото време. W: П. Карагьозов, Ю. Стоянова [red.]. Минало, настояще и перспективи на чуждестранната българистика. Сборник с доклади от Международната кръгла маса, посветена на петдесетата годишнина на Летния семинар по българистика. Cофия: УИ Св. Климент Охридски, 112–117.

Трендафилов 1996: Трендафилов, Х. Научният път на Пейо Димитров. W: Т. Тотев [red.]. Медиевистични изследвания в памет на Пейо Димитров. Шумен, 1996, 11–14.

Цанев 1995: Цанев, Ц. Славянските черти и резки и въпросът за първата славянска азбука. W: М. Тихова, П. Димитров [red.]. Преславска книжовна школа. Изследвания и материали, tom 1. С., 1995, 174–180.

Цанев 1998: Цанев, Ц. Към въпроса за покръстването на българите. W: Т. Тотев [red.]. Преславска книжовна школа, tom 3. Шумен, 1998, 159–167.

Цанев 2002: Цанев, Ц. За автора на О писменехъ чръноризца храбра. W: Цанев, Ц. „За буквите“. Нови аспекти. Шумен, 2002, 107–126.

Цанев 2004: Canev, C. Piętnastowieczna Polska jako łącznik wielkich kultur chrześcijańskich. W: M. Walczak-Mikołajczakowa [red.]. Kulturowe konteksty integracji europejskiej. Gniezno, 2004, 34–42.

Цанев 2006: Canev, C. Wpływ średniowiecznej kultury południowosłowiańskiej na wschodnią i zachodnią Słowiańszczyznę. – Acta Polono-Ruthenica, 2006, Nr 11, 57–66.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.166
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:53
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 14:16:50

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamen Rikev

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.