Grecka i rzymska terminologia na określenie stopnia pokrewieństwa

Artur Turowski

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł ukazuje różnorodność leksykalną w kontekście terminologii określającej stopnie pokrewieństwa, a także metody składniowe jej wyrażania w języku łacińskim i starogreckim. Trzema podstawowymi sposobami określającymi stopnie pokrewieństwa, występującymi w antycznych tekstach są składnia genetivus originis, genetivus possesoris i metoda słowotwórcza (leksykalna). Dwa pierwsze opierają się na składni dopełniacza i są najprostszymi metodami wyrażania stopni pokrewieństwa. Trzeci z wymienionych sposobów, metoda leksykalna jest ściśle związana z prawodawstwem ateńskim i rzymskim, które wymagało bardziej precyzyjnego określania powinowactwa w kontekście szeroko pojmowanego dziedziczenia – greckiej anchisteía i rzymskiej hereditas. W artykule zostały zaprezentowane różnice między słownictwem łacińskim a greckim, a także ich bogactwo znaczeniowe. Autor zwrócił również uwagę na etymologię wybranych słów, które stanowiły rdzeń dla powstania nowych wyrazów.


Słowa kluczowe


grecka i rzymska terminologia pokrewieństwa, pokrewieństwo, krewni, dziedziczenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apollodorus 1921: Apollodorus. The Library. English Translation by Sir James George Frazer, Vol. II., Harvard University Press, 1921.

Auerbach & Golias 2000: Auerbach, Marian & Golias, Marian. Greek Grammar. Warsaw: PWN, 2000. [In Polish: Auerbach, Marian & Golias, Marian. Gramatyka grecka. Warszawa: PWN, 2000.]

Blok 2017: Blok, Josine. Citizenship of Classical Athens. Cambridge University Press, 2017.

Britannica www: www.britannica.com/biography/Apollodorus-of-Athens (accessed 12.06.2018).

Bruun & Edmondson 2015: Bruun, Ch. & Edmondson, J. The Oxford Handbook of Roman Epigraphy. Oxford, 2015.

Burdick 2004: Burdick, William L. The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law. New Jersey: The Lawbook Exchange, 2004.

CHS www: www.chs.harvard.edu/CHS/article/display3916 (accessed 15.06.2018).

Domingo 2017: Domingo, Rafael. The Roman Law of Succesion. An Overview. University of Navarra 2017, on-line ed.: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2989061 (published 19.06.2017).

Homer 1919: Homer. The Odyssey with an English Translation. Ed. by A. T. Murray. Vol. II. Harvard University Press, 1919.

Jurewicz 2000: Jurewicz, Oktawiusz. Greek-Polish Vocabulary. Vol. I. Warsaw: Sub Lupa, 2000. [In Polish: Jurewicz, Oktawiusz. Słownik Grecko-Polski. Tom I. Warszawa: Sub Lupa, 2000.]

Just 2009: Just, Roger. Women in Athenian Law and Life. New York: Routledge, 2009.

Miller 1953: Miller, M. “Greek Kinship Terminology.” The Journal of Hellenic Studies, vol. 73 (1953): 46–52. doi:10.2307/628235.

Nepos 1886: Nepos Cornelius. Vitae. Ed. by Fleckeisen, Albert. Leipzig: Teubner, 1886.

Ormand 2014: Ormand, Kirk. The Hesiodic Catalogue of Women and Archaic Greece. Cambridge University Press, 2014.

Referenceworks www: www.referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/anchisteiae120850 (accessed 15.06.2018).

Reid & de Waal & Zimmermann 2015: Reid, Kenneth & de Waal, Marius & Zimmermann, Reinhard. Comparative Succession Law: Volume II: Intestate Succession. Oxford University Press, 2015.

Xenophon 1961: Xenophon. Xenophontis opera omnia. Vol. 3. Oxford: Clarendon Press, 1961.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.64-73
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 12:40:34


Statystyki

Widoczność abstraktów - 444
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 131

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Artur Turowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.