За смъртта на разказвача в маранята на магическия реализъм. Наблюдения върху творчеството на Георги Марковски

Maia Angelova

Streszczenie w języku polskim


O śmierci narratora w skwarze realizmu magicznego. Uwagi o twórczości Georgi Markovskiego

W artykule omówione zostały elementy fikcji w utworach bułgarskiego prozaika Georgi Markovskiego, związane z wpływem realizmu magicznego na jego twórczość. Przedmiotem analizy była debiutancka powieść G. Markowskiego Sensemaja w konfrontacji z jej wersją z 1978 roku zatytułowaną Portret z niebieskim ptakiem.


Słowa kluczowe


realizm magiczny, realizm socjalistyczny, parodia, absurd, postmodernizm

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Markovski 1971: Markovski, Georgi. On the Iron Ladder. Sofia: People’s Youth, 1971. [In Bulgarian: Марковски, Георги. По желязната стълба. София: Народна младеж, 1971.]

Markovski 1975: Markovski, Georgi. “Novel for Istatko Birkov.” In Markovski, Georgi. Parallel Worlds. Sofia: People’s Youth, 1975. [In Bulgarian: Марковски, Георги. Повест за Истатко Бирков В: Марковски, Г. Успоредни светове. София: Народна младеж, 1975.]

Markovski 1987: Markovski, Georgi. “Elegy of the fiery years.” In Markovski, Georgi. I swear to the evil one. Sofia: People’s Youth, 1987. [In Bulgarian: Марковски, Георги. Елегия на пламенните години. В: Марковски, Г. Кълна се в лукавия. София: Народна младеж, 1987.]

Ruseva 2002: Ruseva, Violeta. “Power and Games of Language.” In Markovski, Georgi. Hitar Peter. Veliko Tanovo: Word, 2002. [In Bulgarian: Русева, Виолета. “Властта и игрите на езика.” В: Марковски, Георги. Хитър Петър. Велико Търново: Слово, 2002.]

Yanev 1989: Yanev, Simeon. Parody in Literature. Sofia: Science and Art, 1989. [In Bulgarian: Янев, Симеон. Пародийното в литературата. София: Наука и изкуство, 1989.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.166-172
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 14:21:00


Statystyki

Widoczność abstraktów - 211
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) - 73

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Maia Angelova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.