Phantasms about Bulgaria in Several Polish Reportages from the Second Half of the 20th Century

Adriana Kovacheva

Abstract


The reportages analyzed in the article are interpreted as texts that illustrate the ways in which knowledge about socialist countries in the era of increasing censorship is shaped. The main purpose of the article is to present how the authors of the reportages reproduce colonial discourse, replacing the ideological fiction of a colonizer with fiction, created for the sake of the totalitarian state.


Keywords


reportage, censorship, literature of socialism, the image of the Other, Polish-Bulgarian literary contacts, orientalism

References


Bartelski 1963: Bartelski, Leslaw M. Jezdiec z Madary. Szkice o Ziemi Bulgarskiej. Warsaw: Ksiazka i Wiedza, 1963. [In Polish: Bartelski, Lesław M. Jeździec z Madary. Szkice o ziemi bułgarskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1963.]

Janion 2006: Janion, Maria. Niesamowita Slowianszczyzna. Fantazmaty Literatury. Krakow: Wydawnictwo Literackie, 2006. [In Polish: Janion, Maria. Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006.]

Klejn 1977: Klejn, Zbigniew. Zycie po Bulgarsku. Warsaw: Iskry, 1977. [In Polish: Klejn, Zbigniew. Życie po bułgarsku. Warszawa: Iskry, 1977.]

Klejn 1979: Klejn, Zbigniew. Miara Slonca i Miara Krysztalu. Warsaw: Ksiazka i Wiedza, 1979. [In Polish: Klejn, Zbigniew. Miara słońca i miara kryształu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979.]

MLAM 5731: “Letters to Leslaw Bartelski from representatives of foreign institutions”, II. k. 79, 5 t. 2, sygnatura 5731, t. 23, Manuscript Archieves, The Adam Mickiewicz Museum of Literature in Warsaw. [In Polish: „Listy do Lesława Bartelskiego od cudzoziemców z instytucji zagranicznych”, II. k. 79, 5 t. 2, sygnatura 5731, t. 23, Zbiory Działu Rękopisów, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.]

Said 2005: Said, Edward W. Orientalism. Polish translation by M. Wyrwas-Wisniewska. Poznan: Zysk i S-ka, 2005. [In Polish: Said, Edward W. Orientalizm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Poznań: Zysk i S-ka, 2005.]

Tronski 1979: Tronski, Bronislaw. Slonce nad Stara Planina. Zapiski korespondenta z Bulgarii. Warsaw: Ministry of National Defence, 1979. [In Polish: Troński, Bronisław. Słońce nad Starą Płaniną. Zapiski korespondenta z Bułgarii. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.173-182
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 14:35:08


Statistics


Total abstract view - 1133
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) (Język Polski) - 497

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Adriana Kovacheva

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.