O kamieniach Atanasa Dałczewa i Zbigniewa Herberta – czyli o pewnym niezrealizowanym poetyckim dialogu

Kamen Rikev

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano porównania wierszy Kamyk (1961) Zbigniewa Herberta i Kamień (1926) Atanasa Dałczewa, które, jak się okazuje, zawierają podobne treści, ale nigdy nie były przedmiotem głębszej analizy porównawczej. Tymczasem, napisany w 1993 roku komentarz Josifa Brodskiego do wiersza Kamyk (Wilson Quarterly, vol. 17), zawiera streszczenie ogólnej historii Polski i polskiego ducha narodowego, podczas gdy liczne analizy wiersza Kamień nigdy nie wywoływały refleksji nad bułgarską tożsamością narodową. Artykuł stanowi próbę obrony tezy, że stwierdzenie Brodskiego może mieć zastosowanie również do wiersza Atanasa Dałczewa i realiów bułgarskich, pod warunkiem istnienia odpowiedniego kontekstu interpretacji literatury bułgarskiej XX wieku, czyli poszukiwania specyfiki narodowej i doświadczenia historycznego, które jednoznacznie można uznać za indywidualistyczne. Jednak taki kontekst nie ma na razie zbyt wielu zwolenników w bułgarystycznych badaniach literaturoznawczych i krytycznych.


Słowa kluczowe


Atanas Dałczew, Zbigniew Herbert, Josif Brodski, Kamyk, kamień jako symbol poetycki, interpretacja współczesnej poezji.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brodski 1999: Brodski, Josif. “On Zbigniew Herbert.” Polish translation by Ewa Kulik-Bielińska. Zeszyty Literackie, nо 4, issue 68 (1999), 78–80. [In Polish: Brodski, Josif. „O Zbigniewie Herbercie.” Zeszyty Literackie, nr 4, z. 68 (1999), 78–80, tłum. Ewa Kulik-Bielińska.]

Brodsky 1993: Brodsky, Joseph. “Poetry. Zbigniew Herbert.” Wilson Quarterly, vol. 17 (Winter 1993), 112–114.

Dalchev 1981: Dalchev, Atanas. Poetry. Selected and translated by Anna Kamienska. Warsaw: PIW, 1981. [In Polish: Dałczew, Atanas. Poezje. Wybór i przekł. wierszy Anna Kamieńska. Warszawa: PIW, 1981].

Gorczynska 1999: Gorczynska, Renata. “The Art of Empathy – Zbigniew Herbert.” Zeszyty Literackie, no 4, z. 68, (1999), 156–165. [In Polish: Gorczyńska, Renata. „Sztuka empatii – Zbigniew Herbert.” Zeszyty Literackie, nr 4, z. 68, (1999), 156–165.]

Igov 2002: Igov, Svetlozar. A History of Bulgarian Literature. Sofia: Ciela, 2002. [In Bulgarian: Игов, Светлозар. История на българската литература. София: Сиела, 2002.]

Rikev 2016: Rikev, Kamen. “Insights into Atanas Dalchev’s Poem Stone. Interpretive Problems in a Multicultural Environment.” Zeszyty Cyrylo-Metodianskie, no 5 (2016), 79–88. http://journals.umcs.pl/zcm/article/viewFile/4730/3448. [In Bulgarian: „Прозренията в Далчевия Камък. Интерпретативни проблеми на поетическия текст в мултикултурна среда.“ Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 5 (2016), 79–88.]

Siedlecka 2002: Siedlecka, Joanna. Poetry Man. On Zbigniew Herbert. Warsaw: Proszynski i S-ka, 2002. [In Polish: Siedlecka, Joanna. Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002.]

Simenova-Konach 2001: Simeonova-Konach, Galia. The Poet and the Lily: Christian Ideas in the Literary Output of Nikolay Liliev. Warsaw: Aspra-JR, 2001. [In Polish: Poeta i lilia: Idee chrześcijańskie w poezji Nikołaja Liliewa. Warszawa: Aspra-JR, 2001; orinigal publication in Bulgarian: Симеонова-Конах, Галя. Поетът и лилията: Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев. София: Аб, 1999].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.183-189
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 14:44:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Kamen Rikev

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.