Живото знание за средновековното ръкописно наследство

Mariyana Tsibranska-Kostova

Streszczenie w języku polskim


Recenzja książki: Ivanova, Klimentina. Manuscripts. Authors. Texts. Krakowsko-Wilenskie Studia Slawistyczne. Tom 14. Krakow: Scriptum Tomasz Sekunda, 2018, 563 pp. ISBN 978-83-66084-15-5 [In Bulgarian: Иванова, Климентина. Ръкописи. Автори. Творби. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom 14. Kraków: Scriptum Tomasz Sekunda, 2018, 563 стр.]

Słowa kluczowe


literatura starobułgarska, średniowiecze, paleoslawistyka, Klimentina Ivanova

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.191-196
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-17 09:49:45

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mariyana Tsibranska-Kostova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.