Nowe opracowanie o werbalnej agresji we współczesnym społeczeństwie

Diliana Dencheva

Streszczenie w języku polskim


Recenzja książki: Kreytchova, Elena & Stalyanova, Nadezhda. The Power of Public Speech. Sofia: Paradigma, 2017, 221 pp. ISBN 978-954-326-312-7.


Słowa kluczowe


Elena Kreytchova, Nadezhda Stalyanowa, public speech, book review

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.218-220
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-17 10:37:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Diliana Dencheva

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.