Przekład jako wyzwanie i przesłanie

Margarita Rumenova

Streszczenie w języku polskim


Recenzja książki: Kreytchova, Elena & Stalyanova, Nadezhda. The Magic and the Art of Translation. Brno: MUNI Press, 2018, 80 pp. ISBN 978-80-210-9017-0. [In Czech: Krejčová, Elena & Stalyanova, Nadezhda. Kouzlo a umění překladu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 80 s. ISBN 978-80-210-8940-2.]


Słowa kluczowe


Bulgarian studies, translation studies, foreign students, Elena Kreytchova, Nadezhda Stalyanova

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.224-225
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-17 11:18:12

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Margarita Rumenova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.