MISJA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO I JEJ ODDZIAŁYWANIE NA WSPÓŁCZESNE TERENY POLSKI

Tomasz Tarasiuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dowiat 1958: Dowiat, J., Chrzest Polski, Warszawa 1958.

Klinger 1998: Klinger, J., Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego, Białystok 1998.

Mironowicz 2006: Mironowicz, A., Kościół prawosławny w Polsce, Białystok 2006.

Łowmiański 1964: Łowmiański, H., Początki Polski, t. II, Warszawa 1964.

Krasuski www: Krasuski, J., Skąd się wzięli Lechici?, http://koliber.net/i/index.php (dostęp: 09.03.2012).

Ryniec www: Ryniec, K., Chrzest Polski dwa wieki wcześniej?, w: Czwarty wymiar, http://media.wp.pl/kat,1022945,wid,12018586,wiadomosc.html (dostęp: 04.04.2012).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.6
Data publikacji: 2015-07-15 00:03:05
Data złożenia artykułu: 2015-07-02 02:06:49


Statystyki

Widoczność abstraktów - 168
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 3543

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Tomasz Tarasiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.