Autor - szczegóły

Dudek-Szumigaj, Agnieszka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska