Autor - szczegóły

Bratanov, Ivo, Ivo Bratanov Towarzystwo Naukowców w Bułgarii, Bułgaria

  • Vol 6 (2017) - Recenzje. Przeglądy. Sprawozdania
    Мултикултурният човек и съвременната балканска реалност ("Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и.н. Камен Гаренов (отец Петър Гарена)". Т. I–II. Съст.: С. Боянов. София: "ИК Гутенберг", 2016.)
    Szczegóły  PDF (Bulgarian)