Zawodność reliabilizmu A.I. Goldmana w kontekście sporu o uzasadnienie

Cezary Mordka

Streszczenie w języku polskim


W artykule prezentuję jedną z najważniejszych współczesnych prób pokonania zasadniczych problemów związanych z kwestią uzasadniania w kontekście tzw. założenia doksastycznego (doxastic). Goldman, odrzucając tezę, iż w uzasadnieniu nie możemy brać pod uwagę niczego innego niż przekonania, tezę przyjmowaną przez prezentowane w artykule stanowiska fundacjonistyczne i koherencjonistyczne, przyjmuje pogląd eksternalistyczny. Zamiast wadliwych (wyżej wspomnianych) stanowisk Goldman wskazuje na reliabilne procesy poznawcze w postaci przede wszystkim ujęć percepcyjnych, ale i danych pamięciowych oraz rozumowań. W artykule przedstawiam wachlarz argumentów krytycznych wobec koncepcji Goldmana, ale za zasadniczy uznaję brak podstaw w jego teorii dla akceptacji wiarygodności procesów percepcyjnych.


Słowa kluczowe


epistemologia; fundacjonizm; koherencjonizm; prawda; percepcja; reliabilizm; uzasadnienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Audi R., The Structure of Justification, Cambridge 1993.

Ayer A., Problem poznania, przeł. E. Konig-Chwedeńczuk, Warszawa 1965.

BonJour L., The Structure of Empirical Knowledge, Cambridge 1985.

Chisholm R.M., Teoria poznania, przeł. R. Ziemińska, Lublin 1994.

Foley R., What’s wrong with Reliabilism?, “Monist” 1985, No. 68.

Ginet C., Contra Reliabilism, „Monsit” 1985, No. 68.

Goldman A.I., Discrimination and Perceptual Knowledge, [w:] Knowledge and Justification, ed. E. Sosa, Vol. 1, Dartmouth 1994.

Goldman A.I., Epistemology and Cognition, Cambridge 1986.

Goldman A.I., Knowledge and Justification, ed. E. Sosa, Vol. 1, Darthmouth 1994.

Goldman A.I., What is Justified Belief?, [w:] Empirical Knowledge, ed. P. Moser, Rowman–Allanheld 1986.

Lehrer K., Theory of Knowledge, Boulder 1990.

Moser P.K., Mulder D.H., Trout J.D., The Theory of Knowledge, New York–Oxford 1998.

Pollock J.L., Cruz J., Contemporary Theories of Knowledge, Lanham 1999.

Szubka T., Analityczna teoria poznania, [w:] Studia metafilozoficzne. Dyscypliny i metody filozofii, red. A.B. Stępień, T. Szubka, Lublin 1993.

Windblad D.G., Scepticism and Naturalized Epistemology, “Philosophia” 1989, Vol. 19.

Ziemińska R., Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Szczecin 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.2.89
Data publikacji: 2018-06-13 09:03:27
Data złożenia artykułu: 2018-02-21 11:49:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Cezary Mordka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.