Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia

Profil pisma jest filozoficzno-socjologiczny. Publikowali w nim najwybitniejsi polscy filozofowie i socjologowie oraz przedstawiciele lubelskiego środowiska naukowego. Od tego czasu uległ zmianie profil pisma. Zaczęto publikować teksty autorów zagranicznych (USA, Hiszpania, Chile, Tajwan, Dania, Rosja) w języku angielskim i hiszpańskim. Od roku 2013 wprowadzono stałe działy, w tym zasadniczy, w którym zamieszczane są artykuły, recenzje, kronika. W kwestiach merytorycznych pismo koncentruje się na zagadnieniach współczesnej filozofii i na socjologicznym spojrzeniu na kluczowe problemy współczesnego świata.


Punkty MNiSW 2015: 8

ISSN: 0137-2025
e-ISSN: 2300-7540
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 10%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 43, No 2 (2018)


Okładka