Autorytet precedensu w systemach prawnych civil law

Bojan Spaić

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono teoretycznoprawne aspekty wpływu precedensów na praktykę stosowania prawa w systemach prawnych należących do kręgu civil law jako modelu przyszłych decyzji prawnych. W tym kontekście analizie poddano samo pojęcie precedensu i wskazano różnice pomiędzy precedensem decyzyjnym i interpretacyjnym. Na gruncie tych ustaleń prowadzone są rozważania dotyczące źródeł „autorytetu” precedensu oraz podstaw i sposobu jego wpływu na późniejsze orzeczenia. W efekcie prowadzi to do wyodrębnienia i dostrzeżenia specyfiki praktycznego i epistemicznego ujęcia oraz uzasadnienia autorytetu precedensu.


Słowa kluczowe


precedens; autorytet precedensu; praktyka precedensowa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alexander L., Constrained by Precedent, “Southern California Law Review” 1989, Vol. 63(1).

Doyle O., Constitutional Cases, Foreign Law and Theoretical Authority, “Global Constitutionalism” 2016, Vol. 5(1).

Duxbury N., The Nature and Authority of Precedent, Oxford University Press, 2010.

Dworkin R., Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 1977.

Flanders C., Toward a Theory of Persuasive Authority, “Oklahoma Law Review” 2009, Vol. 62(1).

Foley R., Intellectual Trust in Oneself and Others, Cambridge University Press, 2001, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511498923.

Fricker E., Testimony and Epistemic Autonomy, [in:] The Epistemology of Testimony, eds. J. Lackey, E. Sosa, Oxford University Press, 2006, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199276011.003.0011.

Gadamer H.-G., Truth and Method, Continuum, 2006.

Glenu H.P., Persuasive Authority, “McGill Law Journal” 1987, Vol. 32(2).

Green L., The Authority of the State, Oxford University Press, 1988.

Hardwig J., Epistemic Dependence, “The Journal of Philosophy” 1985, Vol. 82(7), DOI: https://doi.org/10.2307/2026523.

Hardwig J., The Role of Trust in Knowledge, “The Journal of Philosophy” 1991, Vol. 88(12), DOI: https://doi.org/10.2307/2027007.

Hart H.L.A., The Concept of Law, Clarendon Press, 1994.

Hellman D., An Epistemic Defence of Precedent, [in] Precedent in the United States Supreme Court, ed. Ch.J. Peters, Springer Publishing, 2014.

Himma K.E., Morality and the Nature of Law, Oxford University Press, forthcoming 2018.

Holmes O.W., The Collected Legal Papers, Courier Corporation, 2012.

Hurd H.M., Moral Combat, Cambridge University Press, 1999, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511896880.

Kronman A.T., Precedent and Tradition, “The Yale Law Journal” 1990, Vol. 99, DOI: https://doi.org/10.2307/796595.

Lackey J., Introduction, [in:] The Epistemology of Testimony, eds. J. Lackey, E. Sosa, Oxford University Press, 2017.

Lukes S., Power, Palgrave Macmillan, 2005, DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-230-80257-5.

MacCormick N., Summers R.S., Further General Reflections and Conclusions, [in:] Interpreting Precedents, eds. N. MacCormick, R.S. Summers, Routledge, 1997.

MacCormick N., Summers R.S., Introduction, [in:] Interpreting Precedents, eds. N. MacCormick, R.S. Summers, Routledge, 1997.

Marmor A., Social Conventions, Princeton University Press, 2009, DOI: https://doi.org/10.1515/9781400831654.

Merriam-Webster Dictionary, www.merriam-webster.com/dictionary/precedent [access: 10.02.2018].

Peczenik A., Scientia Juris: Legal Doctrine as Knowledge of Law and as a Source of Law, Springer Publishing, 2005.

Postema G.J., On the Moral Presence of Our Past, “McGill Law Journal” 1991, Vol. 36(4).

Raz J., Practical Reason and Norms, Oxford University Press, 1999, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198268345.001.0001.

Raz J., The Authority of Law, Oxford University Press, 1979.

Raz J., The Morality of Freedom, Oxford University Press, 1988, DOI: https://doi.org/10.1093/0198248075.001.0001.

Schauer F., Authority and Authorities, “Virginia Law Review” 2008, Vol. 94.

Schauer F., Precedent, “Stanford Law Review” 1987, Vol. 39(3), DOI: https://doi.org/10.2307/1228760.

Schauer F., Profiles, probabilities, and stereotypes, Harvard University Press, 2003.

Summers R.S., Departures from Precedents, [in:] Interpreting Precedents, eds. N. MacCormick, R.S. Summers, Routledge, 1997.

Troper M., Grzegorczyk Ch., Precedent in France, [in:] Interpreting Precedents, eds. N. MacCormick, R.S. Summers, Routledge, 1997.

Zagzebski L.T., Epistemic Authority, Oxford University Press, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.27
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:19
Data złożenia artykułu: 2018-02-07 22:42:04

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Bojan Spaić

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.