Announcements

We are on Facebook

 

We invite all readers and authors to like our website: 

 
 
 
 
 
Posted: 2020-09-02
 

Czy nauka ma wpływ na praktykę stosowania prawa?

 

Sprawdziliśmy!

Opracowania publikowane na łamach Studia Iuridica Lublinensia coraz częściej przywoływane są w uzasadnieniach orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Z poglądów publikowanych w naszym czasopiśmie korzystają także organy administracji publicznej.

 
Posted: 2016-07-21
 
1 - 2 of 2 Items