Wpływ precedensu na treść normatywną praw człowieka

Tadeusz Biernat

Streszczenie w języku polskim


Głównym tematem artykułu jest wskazanie na znaczenie i rolę szeroko rozumianego precedensu w kształtowaniu przestrzeni normatywnej, oddziaływanie na treści normatywnych elementów, w tym praw człowieka, a w szczególności na prawa kobiet. Precedensy, będąc istotną częścią składową przestrzeni normatywnej, są szczególnego rodzaju komunikatami normatywnymi, o znacznej sile oddziaływania. Ze swej istoty, a zwłaszcza ze względu na narracyjną formułę, zrozumiałość treści, medialność i możliwości szerokiego upowszechnienia, stanowią ważny element i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu przestrzeni normatywnej, charakterystycznej dla współczesnego społeczeństwa. Pojęcie przestrzeni normatywnej, zjawiska charakterystycznego dla społeczeństwa postmodernistycznego, jest rozumiane w opozycji do statycznych koncepcji ładu normatywnego lub aksjonormatywnego, o określonej strukturze i wyraźnie zaznaczonych granicach. Analiza precedensowych orzeczeń, pochodzących z różnych porządków prawnych, a odnoszących się do równouprawnienia kobiet w zatrudnieniu, ma ukazać ich wagę zarówno w formułowaniu treści praw człowieka, jak i oddziaływaniu na prawo i jego tworzenie.


Słowa kluczowe


precedens; przestrzeń normatywna; prawa człowieka; prawa kobiet

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Beaumont P., Israeli airline can’t make women move seats for religious reasons, court rules, “The Guardian”, www.theguardian.com/world/2017/jun/22/israeli-airline-cant-make-women-move-seats-for-religious-reasons-court-rules [access: 10.02.2018].

Begum A., Implementing Women’s Equal Right to Employment in Bangladesh: A Comparative Judicial Approach With Special Reference to India, Canada and Australia, “Canberra Law Review” 2012, Vol. 11(1).

Berger C.G., Equal Pay, Equal Employment Opportunity and Equal Enforcement of the Law for Women, “Valparaiso University Law Review” 1971, Vol. 5.

Di Viggiano P.L., Evolutionary Forms of Law and Social Systems, “Curentul Juridic. The Juridical Current. Le Courant Juridique” 2011, Vol. 45.

Donlan S.P., To Hybridity and Beyond: Reflections on Legal and Normative Complexity, www.academia.edu/2078759/To_Hybridity_and_Beyond_Reflections_on_Legal_and_Normative_Complexity [access: 10.02.2018].

Gizbert-Studnicki T., Klinowski M., Complexity of the Social Sphere and the Judicial Decision-Making Process, “Archivum Iuridicum Cracoviense” 2009, Vol. 42.

Hallward-Driemeier M., Hasan T., Empowering Women: Legal Rights and Economic Opportunities in Africa, World Bank Publications, 2012, DOI: https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9533-2.

Mandhani A., Women’s Day Special: 15 Supreme Court judgments that made India a better place for women, www.livelaw.in/womens-day-special-15-judgments-that-made-india-a-better-place-for-women [access: 11.02.2018].

Peczenik A., The binding force of precedents, [in:] Interpreting Precedents: A Comparative Study, eds. D.N. MacCormick, R.S. Summers, Dartmouth, 1997.

Report on application of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (‘Employment Equality Directive’) (2015/2116 (INI)) A8-0225/2016, point 92.

Selected Supreme Court Decisions, www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/thelaw/supreme_court.html [access: 11.02.2018].

Sharon J., Israeli Court: Haredi Calls for Women to Move Seats on El Al Now Illegal, “The Jerusalem Post”, www.jpost.com/Israel-News/Court-Illegal-to-ask-women-to-move-seats-on-flights-due-to-haredi-demands-497608 [access: 10.02.2018].

Women’s Rights are Human Rights, United Nations Publication, HR/PUB/14/2, New York and Geneva 2014.

Zirk-Sadowski M., Flexible Normative Space. Between the European Law and the Member State Law as a Source of Constitutional Identity, [in:] Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, eds. M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, K.M. Cern, Ashgate 2014.

Zych T., W poszukiwaniu pewności prawa, Toruń 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.45
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:20
Data złożenia artykułu: 2018-02-07 22:56:57

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tadeusz Biernat

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.