Precedens i amerykańskie prawo administracyjne

William A. Edmundson

Streszczenie w języku polskim


Precedens w porządku common law jest nie tylko elementem stosowania, ale też środkiem tworzenia prawa, niezależnie od trudności, jakie w tym kontekście płyną z zasady podziału władz. Decydujące znaczenie dla przyjęcia tej tezy ma ograniczenie arbitralności sędziowskiej, wynikające z formuły stare decisis, wpływającej na konkretny proces decyzyjny. Dotyczy to także stosowania prawa administracyjnego w kontekście sądowej kontroli działań administracji. W jej ramach sądy posługują się precedensami w sposób, który jest określony jako doktryna Chevron, określająca zakres sądowej kontroli procesu wykładni dokonanej przez organ administracyjny, zwłaszcza w sytuacji konieczności limitowania swobody administracyjnej wykreowanej przez ustawę.


Słowa kluczowe


precedens; stare decisis; podział władz; amerykańskie prawo administracyjne

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.69
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:22
Data złożenia artykułu: 2018-02-07 23:55:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 William A. Edmundson

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.