Koncepcja stare decisis w systemie prawa niemieckiego – niespójna systemowo koncepcja posiadająca wysoką realną wartość

Peter Stainer, Dominik König

Streszczenie w języku polskim


Należy wskazać, że niemiecki system prawa opiera się na prawie skodyfikowanym. W systemie tym brak stare decisis oraz precedensów w ogóle, co do zasady nie budzi to wątpliwości. Rola precedensu w procesie decyzyjnym sądów jest względna i zależy od tego, czy sprawa może zostać rozstrzygnięta zgodnie z brzmieniem ustawy. Wówczas precedensy nie będą odgrywać żadnej roli lub będzie ona marginalna. W przypadku, gdy brak jest odpowiedniego prawa ustawowego lub jeśli ustawowe prawo wymaga interpretacji, rola precedensów wzrasta. Należy podkreślić, że stare decisis w sensie formalnie wiążącego precedensu odnosi się tylko do orzeczeń Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast precedensy wyższych sądów, choć nie są formalnie wiążące, mają istotne znaczenie dla codziennej praktyki prawniczej w Niemczech.


Słowa kluczowe


stare decisis; precedens; niemiecki system prawny; Federalny Sąd Konstytucyjny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


BGH, 10.10.1951 – II ZR 99/51 – Rejection of an arbitrator.

BVerfG, 18.12.1953 – 1 BvL 106/53 – Equality amongst husband and wife.

BVerfG, 11.08.1954 – 2 BvK 2/54 – 5%-Quota.

BVerfG, 19.07.1966 – 2 BvF 1/65 – Party Financing.

BVerfG, 14.02.1973 – 1 BvR 112/65 – Soraya.

BVerfG, 06.10.1987 – 1 BvR 1086/82, 1 BvR 1468/82, 1 BvR 1623/82 – Employee leasing.

BVerfG, 26.06.1991 – 1 BvR 779/85 – Labor Strikes.

BVerfG, 12.11.1997 – 1 BvR 479/92, 1 BvR 307/94 – Child as damage.

Dreier A., Precedent in the Federal Republic of Germany, [in:] Interpreting Precedents: A Comparative Study, eds. N. MacCormick, R.S. Summers, A.L. Goodhart, London 1997.

Häcker B., Das englische Common Law – Eine Einführung, JuS 2014.

Hirte M., Hübsch R., Einführung in die ältere Strafrechtsgeschichte, JA 2009.

Karpen U., Rechtssetzungslehre, JuS 2016.

Lange H.F., Die Nichtanwendung von Urteilen des BFH durch die Finanzverwaltung – Nichtanwendungserlass und Nichtveröffentlichung, NJW 2002.

Lassahn P., Rechtsprechung und Parlamentsgesetz, Mohr Siebeck 2017.

Lundmark T., Umgang mit dem Präjudizienrecht, JuS 2000.

Meier P., Jocham F., Rechtsfortbildung – Methodischer Balanceakt zwischen Gewaltenteilung und materieller Gerechtigkeit, JuS 2016.

MüKo-ZPO/Gottwald, 2016, Sec. 322 § 39.

Olivet P., Rechtsverständnis im Wandel Rechtspositivismus und Überpositivität des Rechts heute, NJW 1989.

Spindler W., Der Nichtanwendungserlass im Steuerrecht, DStR 2007.

Wiedemann H., Richterliche Rechtsfortbildung, NJW 2014.

With H. de, In memoriam Bambergensis und Carolina, NJW 1982.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.121
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:26
Data złożenia artykułu: 2018-02-12 18:05:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dominik König, Peter Stainer

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.