Outline of Professor Włodzimierz Żuk (1916 – 1981) life

Stanisław Hałas

Full Text:

PDF

References


D. Mączka, J. Zinkiewicz, Postępy Fizyki, tom 33 (1982), 273-297.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/aaa.2016.71.1
Data publikacji: 2017-02-23 09:57:45
Data złożenia artykułu: 2016-12-16 13:46:55

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Stanisław Hałas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.