Realizacje konwencji gatunkowych w polskiej prasie typu people (na przykładzie dwutygodnika „Viva!”)

Ewa Bulisz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł podejmuje sposób ukształtowania konwencji gatunkowych charakterystycznych dla dwutygodnika „Viva!”. Magazyn mieści się w segmencie tzw. prasy typu people, która zawęża swój przekaz do informowania o życiu gwiazd, celebrytów, aktorów, piosenkarzy, modelek, artystów, pisarzy, dziennikarzy i prezenterów telewizyjnych. Dominującym gatunkiem jest sylwetka prasowa, która w „Vivie!” ukonkretnia się w postaci różnych odmian: w formie zapowiedzi, w formie wzmianek seryjnych i notatek stowarzyszonych, wiadomości, a także w formie wywiadów i reportaży wizerunkowych.


Słowa kluczowe


gatunek; sylwetka prasowa; prasa kobieca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bulisz E., Gatunki paratekstowe w magazynie „Women’s Health”, [w:] Media a wartości. Człowiek w mediach, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Dybowska, Biała Podlaska [w druku].

Bulisz E., Ku pamięci – nienekrologicznie, „Acta Humana” 2014, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2014.5.197, s. 197–209.

Bulisz E., Medialny obraz świata kreowany przez prasę plotkarską (na przykładzie analizy dwutygodników „Party” oraz „Show”), [w:] Współczesne media. Medialny obraz świata, t. 2: Studium przypadku, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2015, s. 57–72.

Bulisz E., Metamorfozy struktury wywiadu w tygodnikach opinii, [w:] Współczesne media. Media informacyjne, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin [w druku].

Bulisz E., Realizacje konwencji w prasie kobiecej na przykładzie „Poradnika Domowego”, [w:] Młodzi o języku, red. M. Kresa, Warszawa 2014, s. 23–35.

Bulisz E., Redukcjonizm genologiczny we współczesnej prasie poradnikowej dla kobiet, „Stylistyka” 2014, t. XXIII, s. 397–414.

Bulisz E., Sylwetki kobiet publikowane w tygodniku „Wysokie Obcasy”, [w:] Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, red. M. Pataj, Toruń 2015, s. 165–182.

Dunin-Dudkowska A., Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne, Lublin 2014.

Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Iwańczyk P., Plotka, pogłoska, pomówienie w języku polskim, [w:] Plotka i kłamstwo w języku i w kulturze, red. M. Baran-Łaszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 2010, s. 11–21.

Kita M., Wywiad prasowy – język – gatunek – interakcja, Katowice 1998.

Malinowska E., Konstytucja jako gatunek tekstu prawnego, Opole 2012.

Nocoń J., Podręcznik szkolny w dyskursie dydaktycznym – tradycja i zmiana, Opole 2009.

Pietrzak M., Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX wieku na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego, Łódź 2013.

Wojtak M., Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2006, t. XV, s. 143–152.

Wojtak M., Gatunki mowy charakterystyczne dla prasy motoryzacyjnej, „Prace Językoznawcze” 2006, z. 8, s. 61–77.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wojtak M., Gatunkowa wielokształtność tekstów z „Dziennika Wschodniego”, [w:] Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2003, s. 50–60.

Wojtak M., Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010.

Wojtak M., Interakcyjny styl komunikowania w prasie kobiecej, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1, Lublin 2006, s. 115–128.

Wojtak M., Interakcyjny styl komunikowania we współczesnej prasie (na przykładzie prasy młodzieżowej), [w:] Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice 2006, s. 119–129.

Wojtak M., Kolaże tekstowe jako forma komunikacji publicystycznej, „Studia Językoznawcze” 2003, s. 9–27.

Wojtak M., O sposobach prezentacji socjolektu w reportażu wizerunkowym, [w:] Język. Człowiek. Społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi, red. J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin 2013, s. 281–293.

Wojtak M., Styl dziennikarstwa prasowego w perspektywie dyskursywnej, [w:] Styl – Dyskurs – Media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2010, s. 81–91.

Wojtak M., Wyznaczniki gatunkowe sylwetki prasowej, „Stylistyka” 2003, t. XII, s. 259–278.

Wojtak M., Wyznaczniki gatunkowe zapowiedzi, [w:] Nowe media. Nowe w mediach, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2001, s. 53–67.

Wojtak M., Wzmianka jako gatunek wypowiedzi prasowej, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2003, s. 161–174.

ZKDP. Dostępne w internecie: www.zkdp.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=4〈=pl [dostęp: 11 maja 2015].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2015.6.67
Data publikacji: 2016-06-22 08:40:08
Data złożenia artykułu: 2016-06-15 08:27:57


Statystyki

Widoczność abstraktów - 255
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 225

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewa Bulisz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.