Acta Humana

Czasopismo „Acta Humana” powstało w 2010 r. W 2011 r. otrzymało nagrodę Studenckiego Ruchu Naukowego „StRuNa” w kategorii „Publikacja roku”. Jest rocznikiem Koła Naukowego Doktorantów, funkcjonującego przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje oraz sprawozdania doktorantów macierzystego wydziału oraz doktorantów innych placówek akademickich i naukowych z kraju i zagranicy. Tematyka artykułów jest zróżnicowana – teksty przedstawiają wyniki badań z zakresu nauk humanistycznych, przede wszystkim literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, kulturoznawstwa. 

 

Punkty MNiSW 2016: 6

ISSN: 2082-4459
e-ISSN: 2449-8491
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 35%

Aktualności

 

Redakcja czasopisma naukowego ,,Acta Humana” ogłasza nabór artykułów, recenzji i sprawozdań do X numeru, którego temat przewodni brzmi:

 

NEGACJA


Pragniemy zaprosić doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa, medioznawstwa, filmoznawstwa, etnografii oraz dziedzin pokrewnych do współtworzenia nowego numeru czasopisma.

Proponujemy następujące rozwinięcia tematu głównego:

 • Bunt – kontestacja – sprzeciw;        
 • Koncepcje i praktyki oporu;
 • Strategie uniku, wycofania się, odmowy;
 • Pozycja autora wobec rzeczywistości;
 • Bohater kontra rzeczywistość. Bohater kontra struktura;
 • Antybohaterowie nowymi protagonistami;
 • Fenomen „złej” sztuki;
 • „Na przekór” – w kontrze do kultury, rzeczywistości;
 • Negacja i progres (np. zmiany gatunkowe, spór o feminatywy);
 • Koncepcja artystycznej krytyki i krytyki artystycznej krytyki (Boltanski, Chiapello);
 • Moralne katharsis w sztuce – o niemożności moralitetu;
 • Ostateczność, horyzont negacji (np. eschatologia, apokalipsa);
 • Negacja i demokratyczność
 • Negacja w języku (np. mowa nienawiści, język polityki, działania ideologii, język reklamy);
 • Negacja a przestrzeń. Obszary „dominujące” a peryferie i półperyferie
 • Zjawisko negacji w teorii i metodach badawczych. Kwestionowanie paradygmatów         badawczych.

Powyższe zagadnienia nie zamykają kręgu tematycznego, mają jedynie wskazywać kierunki poszukiwań badawczych. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Na Państwa artykuły, sprawozdania i recenzje czekamy do 31 października 2019 r.


Istnieje możliwość publikacji artykułu w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

Autorów prosimy o zapoznanie się z regulaminem czasopisma i wymogami edytorskimi.

Osoby zainteresowane publikacją artykułu prosimy o rejestrację na stronie internetowej czasopisma: www.actahumana.umcs.pl.

Kontakt mailowy:
redakcja.actahumana@poczta.umcs.lublin.pl

 
Opublikowane: 2019-08-05
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 9 (2018)


Okładka