Bazy danych jako nowe źródła informacji. Big data przyszłością dziennikarstwa?

Ewelina Dziwak

Streszczenie w języku polskim


Istotą każdego urządzenia sprzęgniętego w sieć informatyczną jest gromadzenie, przetwarzanie oraz przesyłanie danych. Wraz z postępem technologicznym ilość informacji, a przede wszystkim możliwości ich gromadzenia oraz interpretacji, pozwoliły na eksplorację tak zwanego big data w tych dziedzinach nauki, które do niedawna znajdowały się poza marginesem tzw. rewolucji danych. Zbiory big data początkowo wykorzystywane były jedynie przez instytucje finansowe. Na ich podstawie wyznaczano matematyczne prognozy ekonomiczno-gospodarcze. Obecnie, kiedy humanistyka stoi w ogniu krytyki, a prym w nauce wiodą nauki ścisłe, humanistyka zaczyna bronić się i podobnie jak nauki ścisłe – korzystać z nowych technologii. W obrębie nauk humanistycznych dużą rolę zaczynają odgrywać dane, które umiejętnie przeanalizowane, pozwalają przewidywać zjawiska społeczne. Dane skorelowane ze sobą przez dziennikarzy danych stają się początkiem nowych, nieznanych historii. Autorka w swoim tekście wykazuje funkcje danych w procesie tworzenia przekazów dziennikarskich. Przedstawia je jako remedium na przeciążenie informacyjne. Upatruje w dziennikarstwie danych przyszłości pozyskiwaniu i generowaniu informacji.


Słowa kluczowe


big data; dziennikarstwo danych; wizualizacja; informacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brosz Maciej, Bryda Grzegorz, Siuda Piotr (2017), Od redaktorów: Big Data i CAQDAS a procedury badawcze w polu socjologii jakościowej, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 2, s. 6–23, [online:] http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume38/PSJ_13_2_Brosz_Bryda_Siuda.pdf [dostęp: 11.11.2018].

Co oznaczają więzienne tatuaże? [infografika] (2019), [w:] Onet Facet, [online:] https://facet.onet.pl/warto-wiedziec/co-oznaczaja-wiezienne-tatuaze-infografika [dostęp: 25.02.2019].

Gogołek.Włodzimierz (2012), Nowy.wymiar.zasobów.informacyjnych.www, [online:] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/gogolek.pdf [dostęp: 23.03.2019].

Graczyk-Kucharska Magdalena (2015), Big data koniecznością współczesnego marketingu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41, t. 2, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-22, s. 265–277, [online:] http://www.wzieu.pl/zn/875/22Graczyk-Kucharska.pdf [dostęp: 19.10.2018].

Kozłowski Piotr (2013), Najpopularniejsze samochody w Polsce, [online:] http://datablog.pl/infografika-najpopularniejsze-samochody-w-polsce/ [dostęp: 23.09.2018].

Leetaru Kalev Hannes (2011), Monitorujemy media aby przewidywać przyszłość (Culturomics 2.0), rozm. przepr. Barbara Jakubek, [online:] http://www.mediafun.pl/monitorujemy-media-aby-przewidywac-przyszlosc- culturomics-2-0/ [dostęp: 19.10.2018].

Mach-Król Maria (2015), Analiza i strategia big data w organizacjach, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, t. 74, s. 41–53, [online:] http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t074_pszw_2015_mach-krol-analiza-i-strategia-bigdata-w-organizacjach.pdf [dostęp: 19.10.2018].

Matuszek Beata (2016), Jak Polacy wspierają OPP 1% podatku?, [online:] http://datablog.pl/jak-polacy-wspieraja-opp-1-podatku/ [dostęp: 23.09.2018].

Mayer-Schöberger Viktor, Cukier Kenneth (2014), Big data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, przeł. Michał Głatki, Warszawa.

Pawłowska Danuta (2019), Polacy mieli wracać z emigracji, ale wyjeżdża ich coraz więcej. Ile pieniędzy wysyłają do Polski?, [online:] http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,24452247,polacy-na-emigracji.html [dostęp: 18.02.2019].

Piekarski Karol (2017), Kultura danych. Algorytmy wzmacniające uwagę, Gdańsk.

Polańska Krystyna, Wassilew Aleksander (2015), Analizy big data w serwisach społecznościowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 4 (44), cz. II, DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.2.11, s. 117–128, [online:] https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1555/2.11%20pola%c5%84ska-analizy.pdf [dostęp: 19.10.2018].

Szpunar Magdalena (2015), Internet i jego wpływ na procesy pamięciowe, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” t. 18, nr 2 (70), s. 149–156, [online:] http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2015/2015_70_10.pdf [dostęp: 19.10.2018].

Szpunar Magdalena (2016), Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych, „Zarządzanie w Kulturze”, t. 17, z. 4, s. 355–369, [online:] http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2016/ZwK_17_4_355-369.pdf [dostęp: 19.10.208].

Tabakow Marta, Korczak Jerzy, Franczyk Bogdan (2014), Big data – definicje, wyzwania i technologie informatyczne, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 1 (31), DOI: 10.15611/ie.2014.1.12, s. 138–153.

The Migrants’ Files, [online:] http://www.themigrantsfiles.com/ [dostęp: 20.10.2018].

Vanderdorpe Christian (2008), Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przeł. Anna Sawisz, Warszawa.

Vetulani Jerzy (1998), Jak usprawnić pamięć. Przewodnik po najnowszych teoriach pamięci i osiągnięciach farmakologii na polu walki z niedostatkami naszych czynności intelektualnych, wyd. 3, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2018.9.185-196
Data publikacji: 2019-09-12 20:05:25
Data złożenia artykułu: 2018-10-31 23:06:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1525
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 755

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ewelina Krystyna Dziwak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.