Dwubiegunowa typologia społeczeństw Murraya Rothbarda

Łukasz Stefaniak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia dwubiegunowy system podziału społeczeństw zaproponowany przez amerykańskiego ekonomistę Murraya Rothbarda. Koncentrując się na opisie dwóch idealnych typów, autor stara się przybliżyć kryteria pozwalające uszeregować zbiorowości ludzkie według osi podziału wyznaczanej przez społeczeństwo kontraktowe z jednej strony i społeczeństwo hegemoniczne z drugiej. Podstawą rozważań jest Rothbardowskie pojęcie „przemocy” jako działań ludzkich mających charakter przymusowy oraz pojęcie „kontraktu”, będące fundamentem działań dobrowolnych. Tekst porusza także problematykę wolności pozytywnej i negatywnej w odniesieniu do działań państwa jako kluczowego elementu typologii zaproponowanej przez amerykańskiego badacza. Autor proponuje ponadto jego możliwe zastosowania w naukach społecznych.


Słowa kluczowe


Murray Rothbard; społeczeństwo kontraktowe; społeczeństwo hegemoniczne; przemoc; kontrakt; ludzkie działanie; wolność; państwo

Pełny tekst:

PDF PDF

Bibliografia


Chafee Z., Freedom of Speech in War Time, “Harvard Law Review” 1919, No. 32.

Freedom in the World 2014 Methodology, https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VkfqOnvDBkg [dostęp: 12.07.2015].

Gwartney J., Lawson R., Hall J., Economic Freedom of the World: 2014 Annual Report, Vancouver 2014 (www.cato.org/economic-freedom-world, dostęp: 12.07.2015).

Hayek F.A. von, Konstytucja wolności, Warszawa 2011.

Locke J., Esej dotyczący prawdziwych początków, zakresu i celu rządu obywatelskiego, [w:] Dwa traktaty o rządzie, Warszawa 1992.

Mill J.S., On Liberty, London 1921.

Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Warszawa 2011.

Nozick R., Anarchia, państwo i utopia, Warszawa 2010.

Rothbard M.N., Ekonomia wolnego rynku, t. 1, Warszawa 2007.

Rothbard M.N., Etyka wolności, Warszawa 2010.

Rothbard M.N., O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa 2006.

Rothbard M.N., War, Peace, and the State, [w:] Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays, Auburn 2000.

Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005.

Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2015.40.2.121
Data publikacji: 2016-03-11 13:03:22
Data złożenia artykułu: 2015-07-24 01:26:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 813
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0 PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Łukasz Stefaniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.