Dyskretny urok starości

Kamila Gralewska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ma na celu przedstawienie opatrznego postrzegania osób starszych we współczesnej kulturze zachodniej. Przesadne hołdowanie nowym wzorcom i lekceważenie tradycji prowadzi do niewłaściwego postrzegania okresu starości. Współczesna literatura filozoficzna na temat starości nie zawiera krytycznych ujęć tego wypaczenia i sama, jak się zdaje, to wypaczenie powiela. Trzeźwe spojrzenie na starość znajdujemy natomiast u filozofów dawniejszych, szczególnie w dziełach Schopenhauera i Cycerona. Obaj zdają się racjonalnie oceniać wady i zalety starości. Są oni w artykule przewodnikami w szukaniu właściwego stosunku zarówno społeczeństwa do osób starszych, jak i osób starszych do siebie samych. Konkluzją artykułu jest twierdzenie, iż starość może być okresem nie gorszym niż wcześniejsze, o ile następuje po mądrze przeżytym życiu i jeśli nie wymagamy od niej nonsensownie, by zachowywała cechy młodości.


Słowa kluczowe


starość; starzenie się; nuda; wykluczenie; Améry; Cyceron; Schopenhauer

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Améry J., O starzeniu się, Warszawa 2007.

Ariès P., Człowiek i śmierć, Warszawa 2011.

Beauvoir S. de, Starość, Warszawa 2011.

Cyceron M.T., Katon starszy o starości, Warszawa 1996.

Dyczewski L., Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994.

Minois G., Historia starości od antyku do renesansu, Warszawa 1995.

Nietzsche F., Wędrowiec i jego cień, Kraków 2010.

Plutarch, Czy stary człowiek powinien zajmować się polityką?, Warszawa 1996.

Przybylski R., Baśń zimowa. Esej o starości, Warszawa 1998.

Schopenhauer A., W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena, t. 1, Warszawa 2002.

Vovelle M., Śmierć w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2016.41.1.97
Data publikacji: 2016-10-06 10:30:09
Data złożenia artykułu: 2016-06-05 10:19:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 781
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Kamila Gralewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.