Strategie twórcze w procesie pisania. Brzydkie rzemiosło. Sytuacja creative writing na gruncie polskim

Hanna Sieja-Skrzypulec

Streszczenie w języku polskim


Autorka tekstu stara się „odczarować” „tajemniczy” proces pisania poprzez zanalizowanie go w kontekście klasycznych strategii procesu twórczego wyodrębnionych przez Edwarda Nęckę, takich jak: strategia czujności, percepcji postaci, ukierunkowanej emocji, zamykania, jasno określonego celu, wyniku idealnego, zarodka, nadmiaru, twórczego oddalenia. Główną tezą artykułu jest wskazanie na uniwersalność owych mechanizmów i wykorzystywanie ich nie tylko przez uznanych pisarzy, ale także przez każdą osobę zmagającą się z materią słowa.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Auster P., Nasz wiek? To klęska, rozmawia W. Orliński, „Książki. Magazyn do Czytania” 2013, nr 2(9). Białoszewski M., Poezje wybrane, Warszawa 1978.

Boyd B., The Art of Literature and the Science of Literature, http://theamericanscholar.org/the-artof- literature-and-the-science-of-literature/#.U9ZoQ7EuHtQ (dostęp: 10.05.2013).

Chojnacki A., Komputer i literatura [w:] Ecriture/Pisanie. Materiały z konferencji polsko-francuskiej, Warszawa, październik 1992, red. Z. Mitosek, J.Z. Lichański, Warszawa 1995.

Filipiak I., Twórcze pisanie dla młodych panien, Gdańsk 2000. Grant-Adamson L., Jak napisać powieść kryminalną, przeł. M. Rusinek, Kraków 1999.

Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów, red. A. Zawada, Wrocław 2011.

Jaworski S., Piszę więc jestem. O procesie twórczym w literaturze, Kraków 1993.

Lagercrantz O., O sztuce czytania i pisania, przeł. J. Kubitsky, Warszawa 2011.

Maliszewski K., Dekalog początkującego poety, www.strumienie.eu/article/53.html (dostęp: 07.10.2013).

Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Kraków 1999.

Novalis, Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – Studia − Fragmenty, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1984.

„Przez 50 lat uczyła Polaków poczucia humoru”, „Stworzyła literaturę uśmiechu” − pisarze i krytycy o Chmielewskiej, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14738340.html (dostęp: 07.10.2013).

Robinson K., Oblicza Umysłu. Ucząc się kreatywności, przeł. A. Baj, Kraków 2010.

Parnicki T., Dziennik z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej, Kraków 2008.

Puchalska-Wasyl M., Porozmawiaj ze sobą, „Charaktery”, nr 6(209), R. XVIII.

J. Sobolewska, Udręki pisarzy, www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1501627,1,udreki- -pisarzy.read (dostęp: 10.05.2013).

Sternberg R.J., The Nature of Creativity, „Creativity Research Journal”, Vol. 18, No. 1, s. 87−98.

Sztyrmer L., Pantofel; Frenofagiusz i Frenolasty, oprac. K. Bartoszyński, Poznań 1959.

Wańkowicz M., Karafka La Fontaine’a, t. 1−2, Kraków 1972.

Zagajewski A., Nie pozwól rozpłynąć się skupieniu [w:] Wiersze wybrane, red. R. Krynicki, t. 67, Kraków 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2014.39.1.63
Data publikacji: 2015-05-23 21:00:42
Data złożenia artykułu: 2015-05-13 11:55:13

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.