Bezpieczeństwo ekonomiczne jako kategoria badawcza: teoretyczny i metodologiczny aspekt badań

SERGEY EFIMOVICH METELEV

Streszczenie w języku polskim


W artykule zostaną omówione problemy dotyczące fenomenu bezpieczeństwa narodowego. Badanie tego zjawiska w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym jest szczegółowym przedmiotem analizy dokonanej przez autora. We współczesnych warunkach globalizacji ekonomicznej świata oraz integracji państw z międzynarodowym systemem ekonomicznym, pojawiają się problemy bezpieczeństwa narodowego. Poziom rozwoju ekonomicznego państw determinuje ich potencjalne możliwości w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo ekonomiczne państw jest zależne od poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju i jego regionów. Jest ono gwarantem niezależności ekonomicznej państwa oraz rozwoju warunków społecznych współczesnych społeczeństw.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


The federal law of 28.12.2010 No. 390-FZ “About safety” [An electronic resource]//Legal reference system “Consultant Plus”. − Access mode: www/URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. cgi? req=doc; base=LAW; n=108546; fld=134; dst=100128; rnd=0.5669549799058586.

The law of the Russian Federation of 21.07.1993 No. 5485-1 “About the state secret” (an edition of 08.11.2011) [An electronic resource]//Legal reference system “Consultant Plus”. − Access mode: www/URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc; base=LAW; n=121414.

The decree of the Russian President of 12.05.2009 No. 537 “About the strategy of the Russian Federation national safety till 2020” [An electronic resource]//Legal reference system “Consultant Plus”. −Access mode: www/URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc; base=LAW; n=87685; fld=134; dst=100013; rnd=0.6801035541575402.

The decree of the Russian President of 29.04.1996 No. 608 “About the state strategy of the Russian Federation economic security” [An electronic resource] //Legal reference system “Consultant Plus”. − Access mode: www/URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc; base=LAW; n=92725.

Doctrine of the Russian Federation information security (confirmed by the Russian President of 09.09.2000 No. Pr-1895) [Electronic resource]//Legal reference system “Consultant Plus”. − Access mode: www/URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? req=doc; base=LAW; n=28679.

“The concept of the state migration policy of the Russian Federation for the period till 2025” (confirmed by the Russian President of 13.06.2012) [An electronic resource]//The Information legal portal “Garant”. − Access mode: www/URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/402320.

Antropova T.G. Modern problems of economic growth and economic security of Russia [Text]/T.G. Antropova. − Kazan Science. 2013. − No. 4. – P. 24−27.

Belsky M. Institutional bases of ensuring economic safety of Russia [Text]/M.V. Belsky//Graduate Student and Competitor. − 2006. − No. 3. – P. 21−25.

Bogomolov V.A. Economic security [Electronic resource]: study guide/Bogomolov V.A., Eriashvili N.D., Barikayev E.N., editor. Bogomolov V.A. − Electron. text data. − M.: UNITI-DANA, 2012. − 259 p. − Access mode: www.iprbookshop.ru/15503. − EBS “IPRbooks”, according to the password.

Burov V.U. Theoretical bases of research of the category “economic security” [Text]/V.U. Burov P. A. Kisloshchayev//Vestnik of Transbaikal State University. − 2011. − No. 10. – P. 3−7.

Grebenik V.V. Management of economic security of the region as element of providing economic security of the state of [Text]/V.V. Grebenik, A.P. Pavlov// Internet Magazine of Science. − 2012. − No. 3. – P. 17.

Davidenko I.V. The analysis of theoretical approaches to definition of the concept “economic security” [Text]/I.V. Davidenko//Business. Education. Right. Vestnik of the Volgograd Business Institute. − 2012. − No. 2. – P. 226−230.

Dementiev N.V. Economic security in the structure of modern Russia national security [Text]/N V. Dementiev//The Social and Economic Phenomena and Processes. − 2011. − No. 5−6. – P. 76−82.

Kalinin N.M. Economic security of the region: essence, threats and measures of providing [Text]/ Siberian Trade and Economic Magazine. – 2010. – No. 10. – P. 16−22.

Kostin V.I. The national security of modern Russia. Economic and sociocultural aspects of [Text]/ V.I. Kostin, A.V. Kostina. – M.: Librokom, 2013. – P. 344.

Kuznetsova E.I. Economic security and competitiveness [An electronic resource]: Monograph/ Kuznetsova E.I. − Electron. text data. − M.: UNITI-DANA, 2012. − 239 p. − Access mode: www.iprbookshop.ru/15502. − EBS “IPRbooks”, according to the password.

Latypov V.F. Economic security of the Russian Federation as actual basis of national security [Text]/ V.F. Latypov//Vestnik of the St. Petersburg Military University. − 2012. − T. 53. No. 1. – P. 177−183.

Levina E.I. Economic security and the analysis of its main indicators (on the example of the Kemerovo and Omsk regions) [Text]/E.I. Levina, E.V. Gatina//Vestnik of the Kuzbass State Technical University. − 2013. − No. 1 (95). – P. 151−155.

Maksimov S.N. Public administration in the sphere of economic security: [Text]/S.N. Maksimov. – M.: SEI HPE Moscow Psychological and Social University, 2013. – 384 p.

Metelev S.E. National security and priorities of Russia development: social and economic and legal aspects: monograph [Text]/S.E Metelev. – Omsk: publisher OI RSUET, 2006. – 223 p.

Metelev S.E. Management of economic security: study guide [Text]/S.E. Metelev. − Omsk: publisher OI RSUET, 2006. – 219 p.

Metelev S.E. Economic and environmental problems in the changing world: collective monograph [Text]/S.E. Metelev. – SPb: NPK “Rost”, 2010. – 326 p.

Metelev S.E. Methodological aspects of threats of national security [Text]/S.E. Metelev//Vlast. – 2011. − No. 2. – P. 26−30.

Modernization and Russia economic security [Text]/under the editorship of N.Y. Petrakov. – M.: Pub. House “Finance and Credit”, 2009. – 514 p.

Morunov V.V. To the question of category “economic security” definition in modern economic literature [Text]/V.V. Morunov. − Actual Problems of Humanitarian and Natural Sciences. − 2013. − No. 1. – P. 102−105.

Nazarov A.U. Economic security – a problem of the present [Text]/A.U. Nazarov//Science and Society. − 2011. − No. 3. – P. 44−46.

Radyukova Y.U. Economic security of the country as multilevel system of elements and relations [Text]/Y.U. Radyukova, I.N. Shamayev//Social and Economic Phenomena and Processes. − 2011. − No. 1−2. – P. 194−198.

Safonov O.A. Definition and structure of financial and legal means providing economic security [Text]/O.A. Safonov//Financial Right. − 2010. − No. 6. – P. 2−6.

Seletkov S.N. Economic security of the state [An electronic resource]: study guide/S.N. Seletkov – the Electron. text data. − M.: Euroasian Open Institute, 2010. − 70 p. − Access mode: www. iprbookshop.ru/11131. − EBS “IPRbooks”, according to the password.

Senchagov V. How to provide economic safety in Russia [Text]/V. Senchagov//The Russian Federation Today. − 2008. − No. 6. − P. 36−37.

Tsukanov V.H. Economic security: essence, factors of influence and methods of providing [Text]/ V.H. Tsukanov. − Chelyabinsk: Chelyabinsk Published House, 2008. – 443 p.

Sheveleva O.B. Economic security of the country: genesis of concept [Text]/O.B. Sheveleva, E.A. Kalashnikov//Reputatsiologia. − 2013. − No. 1−2 (23−24). – P. 26−30.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2014.39.2.81
Data publikacji: 2015-05-23 21:00:54
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 10:53:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 609
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.