Aktywność zawodowa w opinii pracujących kobiet

Małgorzata Szyszka

Streszczenie w języku polskim


Aktywność zawodowa to istotny element życia współczesnych kobiet. Praca przynosi im satysfakcję, niezależność finansową, wzmacnia poczucie wartości. Postrzegane są jednak stereotypowo jako pracownicy „kłopotliwi”, co rzutuje na ich samoocenę. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: dlaczego kobiety pracują zawodowo?, czy tylko czynniki ekonomiczne mają znaczenie?, jakie korzyści czerpią kobiety z podejmowania aktywności zawodowej?, czy widzą siebie na stanowisku kierowniczym? Wreszcie, jaką mają opinię na temat dyskryminacji kobiet w sferze zawodowej i czy same spotkały się z jej przejawami? Analizy dokonano w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w 2016 r. wśród pracujących kobiet Lublina.


Słowa kluczowe


kobiety; aktywność zawodowa; dyskryminacja zawodowa kobiet

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzak-Paradowska B., Głogosz D., Hebda-Czaplicka I., Kołaczek B., Przekształcenia własnościowe a aktywność zawodowa kobiet. Zmiany i uwarunkowania, [w:] Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery, red. B. Balcerzak-Paradowska, Warszawa 2003.

Czernecka J., Kobieta, matka, pracownik, [w:] Mama w pracy – społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, red. J. Czernecka, K. Dzwonkowska-Godula, P. Woszczyk, Łódź 2009.

Czernecka J., Wracam do pracy – podejmowanie przez kobiety aktywności zawodowej po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, [w:] Mama w pracy – społeczne uwarunkowania powrotu kobiet na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, red. J. Czernecka, K. Dzwonkowska-Godula, P. Woszczyk, Łódź 2009.

Domański H., Zadowolony niewolnik idzie do pracy, Warszawa 1999.

GUS, Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa 2016.

Jacukowicz Z., Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, Warszawa 2000.

Kalinowska-Nawrotek B., Dyskryminacja kobiet w sferze pracy i płacy, [w:] Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, red. A. Manikowski, A. Psyk, t. 2, Warszawa 2007.

Kalinowska-Sufinowicz B., Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Poznań 2013.

Kobieta pracująca. Komunikat CBOS, Warszawa 2013.

Kwak A., Rodzina i jej przemiany, Warszawa 1994.

Kwak A., Pascall G., Kobiety na rynku pracy – bariery płci, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2005, nr 16.

Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2010.

Matysiak A., Słoczyński T., Baranowska A., Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, [w:] Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, red. M. Bukowski, Warszawa 2010.

Ołdak M., Praca zawodowa w życiu polskich kobiet: jako wartość i doświadczenie, [w:] Wykształcenie i kwalifikacje kobiet a ich sytuacja na rynku pracy, red. G. Firlit-Fesnak, Warszawa 2008.

Równouprawnienie płci. Komunikat CBOS, Warszawa 2013.

Szklany sufit. Bariery i ograniczenia pracy kobiet, red. A. Titkow, Warszawa 2003.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Szuman A., Motywy pracy zawodowej matek pracujących w fazach cyklu życia rodziny, Poznań 2001.

Szyszka M., Kobiety między domem a pracą. Oczekiwane wsparcie i instrumenty polityki rodzinnej na rzecz godzenia ról zawodowych z rodzinnymi, „Studia nad Rodziną” 2015, nr 36.

Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Warszawa 2010.

Woźniakowska A., Korona J., Raport z badania realizowanego w ramach projektu „Mamy pracujące mamy”, Kielce 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2016.41.2.103
Data publikacji: 2017-07-28 10:56:06
Data złożenia artykułu: 2017-01-31 11:40:09


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2204
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Szyszka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.