Anomia pracownicza w organizacji

Renata Maciejewska

Streszczenie w języku polskim


Anomia pracownicza jest jednym z tych problemów, których skala i dynamika nie zostały dokładnie rozpoznane. Brakuje syntetycznych opracowań z zakresu zachowań anomijnych w organizacji. Działy HR, które doświadczają zjawiska anomii, ale nie mają spójnej metody jej kontrolowania, nie posiadają strategicznego planu obejmującego kompleksowe i skoordynowane działania, których celem jest rozwiązywanie problemów związanych z anomią pracowniczą. Podstawą efektywnego przeciwdziałania anomii pracowniczej i pomocy organizacjom już nią dotkniętych jest właściwe rozpoznanie problemu. Aby skutecznie podejmować działania, konieczna jest wieloaspektowa diagnoza tego zjawiska społecznego.


Słowa kluczowe


anomia; anomia pracownicza; organizacja; zarządzanie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ambroziak D., Maj M., Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Problem anomii pracowniczej – diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie, Warszawa 2013.

Anomia pracownicza – a po HR już tylko prokurator, www.kadry.abc.com.pl/artykuly/anomia-pracownicza-a-po-hr-juz-tylko-prokurator,60845.html [access: 28.12.2016].

Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach, www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,980,anomia-pracownicza-to-problem-spoleczny.html [access: 28.04.2016].

Besnard P., The true nature of anomie, “Sociological Theory”, Vol. 1 (6), DOI: https://doi.org/10.2307/201916.

Bieliński J., Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej, Kraków 2013.

Cressey D., Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement, Patterson Smith 1973.

Ćwiklicki M., Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych, „Marketing i Rynek” 2015, nr 5.

Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001.

Kassem R., Higson A., The New Fraud Triangle Model, “Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences” 2012, Vol. 3 (3).

Kosewski M., Moralność a władza – dlaczego można rządzić ludźmi niegodnymi metodami, www.kontrateksty.pl/index.php?action=show&type=news&newsgroup=34&id=1652 [access: 29.12.2016].

Kosewski M., Triada współzależności: jakość – samokontrola – etos pracowniczy, [in:] Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach, www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,980,anomia-pracownicza-to-problem-spoleczny.html [access: 20.12.2016].

Kosewski M., Układy. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem, Warszawa 2007.

Kosewski M., Wartość, godność i władza, Warszawa 2008.

Mach B.W., Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Warszawa 1998.

Maj M., Czym jest anomia pracownicza?, [in:] Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach, www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,980,anomia-pracownicza-to-problem-spoleczny.html [access: 20.12.2016].

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.

Nowodziński P., Anomia strategiczna – próba konceptualizacji, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu w Szczecinie” 2015, nr 39.

Staniec I., Anomia pracownicza a sytuacje kryzysowe w organizacji, „Marketing i Rynek” 2015, nr 5.

Sztompka P., Analiza społeczeństwa polskiego, Kraków 2002.

Więcek-Janka E., Psychologia gier symulacyjnych, „Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej” 2004, nr 75.

www.anomia-pracownicza.pl [access: 10.04.2016].

Żuber A., Moralnie naganne korzyści, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2016.41.2.159
Data publikacji: 2017-07-28 10:56:09
Data złożenia artykułu: 2017-01-31 20:50:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2028
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Renata Maciejewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.