Analiza zjawiska cyberseksu jako współczesnej formy zaspokajania popędu seksualnego

Małgorzata Kozioł

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest analiza zjawiska cyberseksu, będącego coraz częściej wybieraną „alternatywą” zaspokajania popędu seksualnego. Przeglądowy charakter pozwolił poddać omawiane zjawisko wnikliwej analizie. Opracowanie opiera się na wnioskach i badaniach naukowców, realizowanych zarówno na gruncie zagranicznym, jak i polskim. Dokonanie obiektywnej oceny wirtualnego seksu oraz wyciągnięcie konstruktywnych wniosków jest rzeczą trudną. Niemniej można postawić tezę, że internetowy seks powoduje wiele pejoratywnych konsekwencji, takich jak: obniżenie się intymności partnerskiej, pogłębiająca się pustka i samotność ludzi oraz uzależnienie. Mimo że Internet daje możliwość stałego kontaktu, a wirtualny stosunek zaspokaja popęd seksualny, nigdy nie zastąpi on realnych relacji i prawdziwych emocji przeżywanych w życiu rzeczywistym. W przypadku cyberseksu, parafrazując słowa Andrzeja Zwolińskiego, jest i będzie on nadal jedynie protezą intymnych spotkań i doświadczeń.


Słowa kluczowe


cyberseks; popęd seksualny; Internet; przestrzeń wirtualna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badanie Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy Seksualność Polaków 2011, www.termedia.pl/mz/-Badanie-Zbigniewa-Izdebskiego-i-Polpharmy-Seksualnosc-Polakow-2011-,5152.html [dostęp: 14.02.2017].

Ben-Ze’ev A., Miłość w sieci. Internet i emocje, Poznań 2005.

Chuchra M., Wybrane symptomy dysfunkcjonalności rodziny a aktywność studentów w Internecie, „Curr. Probl. Psychiatry” 2014, nr 15(2).

Kowalczyk R., Budna A., Rogowska M., Seks w sieci. Korzyści i zagrożenia, „Przegląd Seksuologiczny” 2009, nr 20.

Leśnicka A., Cyberseks w polskim Internecie – ankieta dla użytkowników czatów erotycznych, „Seksuologia Polska” 2009, nr 7(1).

Leśnicka A., Zjawisko cyberseksu z perspektywy psychologii społecznej, „Przegląd Seksuologiczny” 2011, nr 27.

Lew-Starowicz Z., Encyklopedia erotyki, Warszawa 2001.

Nowosielski K., Cyberseksualność, [w:] Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, Warszawa 2010.

Pacewicz-Biegańska J., Przemiany seksualności nastolatków, „Przegląd Pedagogiczny” 2013, nr 2.

Pozdał M., Cyberseks – cyberprzyjemność? Internetowa aktywność seksualna. Nowe możliwości i zagrożenia, [w:] Tabu seksuologii, red. A. Jodko, Warszawa 2008.

Robinson P., Tomosaitis N., Cyberseks. Prężny przewodnik po erotyce elektronicznej, Warszawa 1995.

Skowroński D., Nowicka M., Kto korzysta z seksu internetowego w Polsce?, „Seksuologia Polska” 2008, nr 6(1).

Ściupider-Młodkowska M., Intymność w kulturze flirtu i uwodzenia. Czy wirtu@lny seks na zawsze odmieni intymne relacje partnerskie?, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 29.

Trela A., Seksualność kobiet niepełnosprawnych – aspekty kultury i sztuki, „Hygeia Public Health” 2014, nr 49(4).

Ulfik-Jaworska I., W pułapce wirtualnego seksu Iwona, http://rodzina.opoka.org.pl/dwaplus/trud/6899.0,W_pulapce_wirtualnego_seksu.prn [dostęp: 16.02.2017].

Waszyńska K., Cybersexual addiction. Diagnostyka i leczenie, „Nowiny Lekarskie” 2011, nr 80(5).

Waszyńska K., W (nie)rzeczywistej relacji z innymi, czyli miłość i seks w cyberprzestrzeni, „Studia Edukacyjne” 2015, nr 34.

Whitty M.T., Carr A.N., Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych, Gdańsk 2009.

Zimbardo P.G., Coulombe N.S., Gdzie ci mężczyźni?, Warszawa 2015.

Zwoliński A., Uzależnienie „ekranowe” jako współczesne zagrożenie dla rodziny, „Labor et Educatio” 2014, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.1.107
Data publikacji: 2018-02-20 08:59:29
Data złożenia artykułu: 2017-06-21 10:51:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2483
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Kozioł

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.