Czy bezosobowa tożsamość jest możliwa? O „zdemaskowanej” idei osoby Giorgio Agambena

Dawid Wincław

Streszczenie w języku polskim


„Osoba” to pojęcie bardzo stare i silnie osadzone w filozofii. Przemierzyło ono długą drogę semantycznego rozwoju i – jak twierdzi Giorgio Agamben, którego poglądy w tym artykule autor pragnie zreferować – niektóre z tych okresów wciąż w oddziaływaniu tego pojęcia są żywe. Włoski filozof próbuje dowodzić, że nie jest to zwykły słownikowy termin, lecz pojęcie o niemal performatywnej mocy. W niniejszym artykule autor próbuje prześledzić za Agambenem liczne konteksty, którym to pojęcie zawdzięcza swoje istnienie (filozofia starożytna, teatr, chrześcijaństwo, prawo rzymskie, nowożytność), a szczególnie pierwotne znaczenie słowa ‘osoba’, tj. ‘maska’, które pozostaje z nim w bliskim pokrewieństwie, jeśli nie jest z nim tożsame. Na koniec autor próbuje w kilku słowach nakreślić mglisty jeszcze i dość niejasny projekt Agambena – filozofii, która tożsamość buduje w oparciu o inne niż „osoba” kategorie.


Słowa kluczowe


osoba; maska; Agamben; Hobbes; Boecjusz; tożsamość; podmiot; persona; indywiduum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agamben G., Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura, Roma–Bari 2010.

Agamben G., Comedia, [w:] Categorie Italiane. Studi di poetica e di letteratura, Roma–Bari 2010.

Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008.

Agamben G., Il volto, [w:] Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino 1996.

Agamben G., Mezzi senza fine. Note sulla politica, Torino 1996.

Agamben G., Nagość, Warszawa 2010.

Agamben G., Profanacje, Warszawa 2006.

Agamben G., Tożsamość bez osoby, [w:] Nagość, Warszawa 2010.

Agamben G., Tra il diritto e la vita, [w:] T. Yan, Il valore delle cose, Macerata 2015.

Agamben G., Wspólnota, która nadchodzi, Warszawa 2008.

Boecjusz, Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi III, [w:] Traktaty teologiczne, Kęty 2007.

Epiktet, Diatryby, I, XXIX, [w:] Diatryby. Encheiridion, Warszawa 1961.

Esposito R., Le persone e le cose, Torino 2014.

Hobbes T., O osobach mocodawcach i rzeczach uosobionych, [w:] Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Warszawa 1954.

Mauss M., Pojęcie osoby, [w:] Socjologia i antropologia, Warszawa 2001.

Parsley C., The Mask and Agamben: The Transitional Juridical Technics of Legal Relation, “Law Text Culture” 2010, Vol. 14, http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1254&context=ltc [dostęp: 22.06.2017].

Thomas Y., Il valore delle cose, trad. Giorgio Agamben, Macerata 2015.

Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, ks. VI–X, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.1.55
Data publikacji: 2018-02-20 08:59:26
Data złożenia artykułu: 2017-06-26 17:17:40


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1049
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dawid Wincław

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.