Analiza porównawcza tożsamości i praktyk przedstawicieli powojennej oraz współczesnej fali imigrantów ukraińskich w Stanach Zjednoczonych

Olha Rovenchak, Viktoriya Volodko

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono szczególne cechy narodowe, etniczne i kulturowe ukraińskich imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Podstawę stanowiły wywiady przeprowadzone wśród Ukraińców mieszkających w USA i reprezentujących dwie fale imigracji ukraińskiej w XX w.: falę powojenną i współczesną. Opracowanie wskazuje podobieństwa i różnice ich tożsamości oraz odpowiadające im praktyki. Stosując metodę dyskursu i analizy porównawczej, autorki pokazują, że podobieństwa przeważają na poziomie etnicznej i narodowej tożsamości oraz praktyk amerykańskich imigrantów z Ukrainy, podczas gdy znaczące kontrowersje dotyczą ich poziomu kulturowego i językowego.


Słowa kluczowe


imigranci ukraińscy w Stanach Zjednoczonych; tożsamość; praktyka; kulturowy; etniczny; język; narodowość

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alba R.J., Logan J., Stults B., Only English by the third generation? Loss and preservation of the mother tongue among the grandchildren of contemporary immigrants, “Demography” 2002, Vol. 39(3).

Azhnyuk B., Natsional’na identychnist’ i mova v ukrayins’kiy diaspori, “Suchasnist” 1999, Vol. 3 (in Ukrainian).

Detailed Languages Spoken at Home and Ability to Speak English for the Population 5 Years and Over: 2009–2013, www.census.gov/data/tables/2013/demo/2009-2013-lang-tables.html [access: 20.12.2017].

Fedunkiw M.P., Ukrainian Americans, www.everyculture.com/multi/Sr-Z/Ukrainian-Americans.html [access: 20.12.2017].

Fink S.D., From ‘Chicken Kiev’ to Ukrainian recognition: Domestic politics in U.S. foreign policy toward Ukraine, “Harvard Ukrainian Studies” 1997, Vol. 21(1/2).

Gans H.J., Toward a reconciliation of ‘assimilation’ and ‘pluralism’: The interplay of acculturation and ethnic relation, “International Migration Review” 1997, Vol. 31(4).

Halich W., Ukrainian farmers in the United States, “Agricultural History” 1936, Vol. 10(1).

Kofler A., Migration, Emotions, Identities. The Subjective Meaning of Difference, Wien 2002.

Lemekh H., Ukrainian Immigrants in New York: Collision of Two Worlds, El Paso 2010.

Lopukh V., The effects of the ‘Fourth Wave’ of immigrants from Ukraine on the Ukrainian diaspora in the United States, “Demography and Social Economy” 2014, Vol. 1(21).

Migration in Ukraine: A Country Profile, ed. S. Siar, Geneva 2008.

Morris D., ‘Gone to work to America’: Irish step-migration through south Wales in the 1860s and 1870s, “Immigrants & Minorities” 2016, Vol. 34(3).

Nagurney M.J., The teaching of Ukrainian in the United States, “American Slavic and East European Review” 1945, Vol. 4(3/4).

People Reporting Ancestry, http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ACS_15_1YR_B04006&prodType=table [access: 20.12.2017].

Procko B.P., The Ukrainian Catholic Church, 1945–1975, [in:] A Symposium Held at La Salle College in Philadelphia, Pennsylvania, April 19, 1975, eds. M. Labunka, L. Rudnytzky, Philadelphia 1976.

Procko B.P., Ukrainian Catholics in America: A History, Washington 1982.

Procko B.P., Ukrainians in Pennsylvania: A Contribution to the Growth of the Common Wealth, Philadelphia 1976.

Robila M., Eastern European immigrants in the United States: A socio-demographic profile, “The Social Science Journal” 2007, No. 44.

Rovenchak O., Socіokulturnі osobliwostі suczasnoї ukraїns’koї jemіgracії do Nіmieczczini, “Odesa National University Herald. Sociology and Politics” 2016, Vol. 21(1) (in Ukrainian).

Rovenchak O., Volodko V., Mіżnarodna mіgracіia: tieorіia ta praktika, Lviv 2015 (in Ukrainian).

Sarancha H., Suczasna jemіgracіia w SSZA: problemi adaptacії ta zbierieżennia wіdnosin z Ukraїnoju, „Naukovi zapysky Ternopil’skoho nacional’noho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatjuka. Serija Istorija” 2010, No. 2 (in Ukrainian).

Ukrainian Immigrant Dwellings and Churches in North Dakota from Early Settlement until the Present, National Register of Historic Places, The State of North Dakota, 1987.

Vasylkiv Ch., Ukraїns’ka szkoła w SSZA: іstorіia, problemi, pierspiektiwi ta rozwitok, “Theory and Practice of Teaching Ukrainian as a Foreign Language” 2014, No. 9 (in Ukrainian).

Volodko V., Jemіgracіia z Ukraїni ta Polszczі. Pierietworiennia mіgracіjnich rieżymіwk, [in:] Social science: Past, Present and Future. Collection of Papers of International Conference (Kyiv, September, 5–6, 2014), Kyiv 2014 (in Ukrainian).

Wolowyna O., Recent migration from Ukraine to the United States: Demographic and socio-economic characteristics, “The Ukrainian Quarterly” 2005, Vol. 61(3).

World Migration: Global Migration Flows, www.iom.int/world-migration [access: 20.12.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.1.33-53
Data publikacji: 2018-11-20 14:05:16
Data złożenia artykułu: 2018-02-05 13:02:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 934
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Olha Rovenchak, Viktoriya Volodko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.