Kilka uwag na temat Commentarii in Ciceronis Somnium Scipionis Makrobiusza Ambrosiusza Teodozjusza

Małgorzata Kowalewska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono kilka wybranych wątków występujących w dziele Makrobiusza zatytułowanym Commentarii in Ciceronis Somnium Scipionis. Dziełko to, mimo że nie posiada charakteru oryginalnego utworu, lecz wręcz przeciwnie – ma charakter kompilatorski, stało się jednym z ważnych źródeł, którymi do średniowiecza przenikały idee filozofii starożytnej. Spośrod bogactwa idei zawartych w omawianym utworze wybrano zagadnienia związane z rozumieniem filozofii, relacją filozofii i mitologii, toposem „złotego łańcucha bytów Homera” oraz klasyfikacją snów.


Słowa kluczowe


Makrobiusz; Sen Scypiona; średniowiecze; sny; „złoty łańcuch bytów Homera”; alegoria

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Artemidor z Daldis, Rozważania o snach, przeł. I. Żółtowska, Warszawa 1995.

Cyceron, Pisma filozoficzne, przeł. W. Kornatowski, t. 2, Warszawa 1960.

Cyceron, Pisma filozoficzne, przeł. J. Śmigaj, t. 3, Warszawa 1961.

Domański J., Poeci kolebką filozofów. Jana z Salisbury krytyka LXXXVIII listu Seneki, „Acta Mediaevalia” 2007, t. 20.

Dronke P., Fabula. Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonizm, Leiden–Köln 1974.

Homer, Iliada VIII, 25–30, przeł. F.K. Dmochowski, Kraków 1972.

Hütting A., Macrobius im Mittelalter: Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte der Commentari in Somnium Scipionis, Frankfurt am Main 1990.

Kowalewska M., Bóg – kosmos – człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Lublin 2007.

Kowalewska M., Wielka rzecz wymaga wielkich przestrzeni, „Ethos” 2013, nr 4.

Lewis C.S., Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej, przeł. W. Ostrowski, Kraków 1995.

Macrobii A.Th., Commentarii in Somnium Scipionis et Excerpta e Libro De Differentiis et Socoetatibus gearci latinique verbi, [w:] Ambrossii Theodosii Macrobii Opera quae supersunt, ed. Lodovicus Ianus, Vol. 1, Quaedlinburgi et Lipsiae 1848.

Saresberiensis I., Metalogicon, ed. J.B. Hall, K.S.B. Keats-Rohan, Turnhout–Brepols 1991.

Schädler M., Philosophie des Macrobius und Ihr Einfluss auf die Wissenschaft des christlichen Mittelalters, Münster 1916, „Beiträge zur Geschichte der Philosopphie des Mittelalters“, Bd. 13(1).

Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, przeł. W. Kornatowski, Warszawa 1961.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.2.75
Data publikacji: 2018-06-13 09:03:26
Data złożenia artykułu: 2018-02-06 17:49:01


Statystyki

Widoczność abstraktów - 244
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Kowalewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.