Egzystencja, słowo i czas w „Calidoscopio de la memoria y la escritura” Manuela Sáncheza Cuesta

Krzysztof Polit

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu jest szczególna książka hiszpańskiego filozofa Manuela Sáncheza Cuesta, która stanowi nową i oryginalną próbę analizy ludzkiego życia. Autor proponuje nam wędrówkę w głąb ludzkiej świadomości i dlatego problemy, które porusza, nie są nowe – sens ludzkiego życia, śmierć, nieśmiertelność, Bóg. Nowe są natomiast próby ich rozwiązania. Wykraczają one poza ramy wszystkich dotychczasowych najważniejszych dyskursów filozoficznych.


Słowa kluczowe


życie ludzkie; świadomość; pamięć; słowa; nieśmiertelność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski J., Historia literatury francuskiej. Zarys, Wrocław 1970.

Arroyo Pomeda J., Desahogos íntimos ante la precariedad de la existencia, “Paideia. Revista de Filosofía” 2016, núm. 104.

Cifuentes Pérez L.M., Osobiste, szczególne i głębokie spojrzenie na sens naszej egzystencji, przeł. K. Polit, „Annales UMCS. Sectio I” 2017, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.1.125.

García E., Infrastruktura psychologiczna jako spoiwo dyskursu o charakterze egzystencjalnym, „Annales UMCS. Sectio I” 2017, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.1.125.

Marinas J.M., Caligrafía de la memoria, “Estudios Filosóficos” 2016, núm. 190.

Mazo de Unamuno M. del, Calidoscopio de la memoria y la escritura, “Nueva Revista. De Política, Cultura y Arte” 2016, núm. 159.

Piñas Mesa A., Calidoscopio de la memoria y la escritura, “Bajo Palabra. Revista de Filosofía. Ėpoca II” 2016, núm. 12.

Rodríguez A., Calidoscopio de la memoria y ls escritura, “Educiación y Futuro” 2016, núm. 35.

Sánchez Cuesta M., Calidoscopio de la memoria y la escritura, Madrid 2015.

Sánchez Cuesta M., Cinco visiones de hombre, Madrid 2013.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1981.

Tomasz à Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Dębogóra 2002.

Tomasz z Akwinu, O doskonałości życia duchowego, [w:] Dzieła wybrane, Kęty 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.2.103
Data publikacji: 2018-06-13 09:03:27
Data złożenia artykułu: 2018-02-21 14:16:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Polit

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.