Granice pojęcia „marka osobista”

Agnieszka Walczak-Skałecka

Streszczenie w języku polskim


Marka osobista, jako pojęcie stosunkowo nowe, nadal nie doczekała się kompleksowych analiz w literaturze naukowej. Opracowania o charakterze poradnikowym wprowadzają wiele niespójnych ze sobą definicji i modeli. Artykuł jest próbą określenia granic pojęcia „marka osobista” (z uwzględnieniem monetyzacji marki osobistej) oraz jego głównych składników (marka to więcej niż wizerunek i promocja), a także warunków postrzegania siebie i innych jednostek w kategorii marki osobistej (kapitał początkowy). W przeciwieństwie do najczęściej poruszanych aspektów w literaturze naukowej (m.in. takich, jak wizerunek marki osobistej w social media) praca uwzględnia multidyscyplinarne podejście do tematu.


Słowa kluczowe


marka osobista; modele budowania marki osobistej; komunikacja marki osobistej; wartość marki osobistej; kapitał marki osobistej; monetyzacja marki osobistej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aaker D., Building Strong Brands, New York 1995.

About GCOX, https://gcox.com/about [dostęp: 2.10.2018].

Arruda W., Dixson K., Career Distinction: Stand Out by Building Your Brand, New York 2007.

Biedrzycki N., Co to jest blockchain – wszystko, co trzeba o nim wiedzieć, 2016, https://norbertbiedrzycki.pl/blockchain-trzeba-o-nim-wiedziec [dostęp: 2.10.2018].

Bourdieu P., The forms of capital, [w:] J.G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, New York 1986.

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.

Bourdieu P., Wacquant J., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.

Böhm-Bawerk E. von, Capital and Interest. The Controversy Over the Concept of Capital, Illinois 1959.

Chernatony L. de, Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk 2003.

Gad T., 4D Branding, London 2001.

Goffman E., The Presentation of Self in Everyday Life, New York 1959.

Keller K.L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki – budowanie, mierzenie i zarządzanie, Warszawa 2016.

Khedher M., A Brand for Everyone: Guidelines for Personal Brand Managing, “Journal of Global Business Issues” 2015, Vol. 9(1).

Kotler P., Marketing Insights from A to Z, Hoboken 2003.

Kotler P., Levy S., Broadening the concept of marketing, “Journal of Marketing” 1969, Vol. 33(1).

Ługowski P., Polskie realia employer brandingu, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 4.

Malinowska-Parzydło J., Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, Gliwice 2015.

Montoya P., Vandehey T., The Brand Called You: Make Your Business Stand Out in a Crowded Marketplace, London 2009.

Peters T., The Brand Called You, “Fast Company” 1997, No. 10.

Rampersad H.K., Ty – marka inna niż wszystkie, Gliwice 2010.

Schön D., The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, New York 1983.

Shepherd I.D.H., From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding, “Journal of Marketing Management” 2005, No. 21.

Wojtaszczyk K., Maszewski F., Różnorodność metod zarządzania marką osobistą, [w:] M. Stor, A. Fornalczyk (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, Wrocław 2014.

www.facebook.com/rahimblak/posts/zrobiliśmy-to-wniosek-do-knf-został-złożony-dokument-ma-37-stron-pracowały-nad-n/197076190990655 [dostęp: 2.10.2018].

Wysota K., Nastała moda na personalne coiny, 2018, www.pb.pl/nastala-modana-personalne-coiny-932539 [dostęp: 2.10.2018].

Zarycki T., Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu, „Psychologia Społeczna” 2009, nr 1–2.

Ziółkowski M., Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.1.269-286
Data publikacji: 2018-11-20 14:05:28
Data złożenia artykułu: 2018-10-17 12:24:16


Statystyki


Widoczność abstraktów - 7461
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agnieszka Walczak-Skałecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.