Enaktywizm i solidarność? Kilka słów o międzykulturowości jako wyzwoleniu

Iwona Krupecka

Streszczenie w języku polskim


W niniejszym tekście proponuję poszerzenie perspektywy filozofii międzykulturowej o ujęcie enaktywistyczne. Zakładam, że enaktywizm daje nowe możliwości ufundowania zasady solidarności. Koncentruję się na zaletach postrzegania człowieka jako żywego systemu autopoietycznego: życiu w i poprzez interakcje, byciu tym samym i innym zarazem, przekraczaniu granic między istotami żywymi ludzkimi i nieludzkimi. Rozważam również zagadnienie możliwości przekroczenia błędu naturalistycznego.


Słowa kluczowe


solidarność; miłość; zwierzęta; wyzwolenie

Pełny tekst:

PDF (Español (España))

Bibliografia


Adorno T.W., Horkheimer M., Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, Madrid 1998.

Benedict R., Patterns of Culture, Boston 1934.

di Paolo E., Enactivismo, [en:] C.E. Vanney, I. Silva, J.F. Franck (ed.), Diccionario Interdisciplinar Austral, 2016, http://dia.austral.edu.ar/Enactivismo [acceso: 10.02.2019].

Dussel E., Método para una filosofía de la liberación. Superación analéctica de la dialéctica hegeliana, Salamaca 1974.

Fornet-Betancourt R., Interculturalidad, crítica y liberación, Aachen 2012.

Fornet-Betancourt R., Transformación intercultural de la filosofía, Bilbao 2001.

Keen B., The European Vision of the Indian in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: A Sociological Approach, [en:] J. Pérez (ed.), La imagen del Indio en la Europa moderna, Seville 1990.

Maturana H., La objetividad. Un argumento para obligar, Santiago de Chile 1997.

Maturana H., Transformación en la convivencia, Santiago de Chile 2014.

Maturana H., Varela F., El árbol del conocimiento, prefacio de R. Behnke, Santiago de Chile 2006.

Mignolo W., Desobediencia epistémica. Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad, Buenos Aires 2014.

Mignolo W., The Darker Side of Western Modernity. Global Futures, Decolonial Options, Durham–London 2011.

Nisbett R.E., La geografía de pensamiento. ¿Cómo los asiáticos y los occidentales piensan diferentemente… y por qué?, Nueva York 2004.

Roig A.A., Ética del poder y moralidad de la protesta. Respuestas a la crisis moral de nuestro tiempo, Mendoza 2002.

Van Den Abbeele G., Travel as Metaphor. From Montaigne to Rousseau, Minneapolis–Oxford 1992.

Waldenfels B., Exploraciones fenomenológicas acerca de lo extraño, Barcelona 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.2.27-40
Data publikacji: 2019-06-10 13:32:30
Data złożenia artykułu: 2019-02-06 20:18:23


Statystyki


Widoczność abstraktów - 748
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Español (España)) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Iwona Krupecka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.