Pojęcie matryc M. Ostrowickiego – analiza i krytyka

Jacek Gurczyński

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono koncepcję matryc przedstawioną przez M. Ostrowickiego. Jest to jego oryginalna koncepcja, dotycząca sposobu rozumienia oraz istnienia rzeczywistości wirtualnej. Podstawowym pojęciem jest swoiście rozumiana matryca (matrix), w dużym stopniu ujęta na sposób cybernetyczny, co doskonale współgra z cyfrowością rzeczywistości wirtualnej. Przedstawiono krytyczną analizę dotyczącą tej koncepcji, wskazując na pewne jej niedoskonałości, leżące niestety u podstawy samego pojęcia matrycy. Należy jednak zauważyć, że była to pierwsza w pełni autorska próba całościowego, a nie tylko lokalnego, ujęcia problemu ontologii rzeczywistości wirtualnej.


Słowa kluczowe


rzeczywistość wirtualna; ontologia; M. Heim; M. Ostrowicki; matryca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dennett D., Intentional Stance, Cambridge–London 1987.

Dębowski J., Świadomość, poznanie, naoczność poznania, Lublin 2001.

Dreyfus H., Dreyfus S., The Brave New World of The Matrix, 2002, http://whatisthematrix.warnerbros.com/rl_cmp/phi.html [dostęp: 27.04.2008].

Gurczyński J., Czym jest wirtualność. Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej, Lublin 2013.

Ingarden R., Spór o istnienie świata, t. 2, Warszawa 1961.

Ostrowicki M., Tożsamość człowieka w środowisku elektronicznym, „Kwartalnik Filmowy” 2008, nr 62–63.

Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Kraków 2006.

Popper K.R., Auf der suche nach einer besseren Welt, München 1961.

Popper K.R., Epistemologia bez podmiotu poznającego, [w:] Wiedza obiektywna, Warszawa 1992.

Popper K.R., Eccles J.C., The Self and Its Brain. An Argument for Interactionism, Berlin–Heildelberg 1986.

Weberman D., The Matrix Simulation and the Postmodern Age, [w:] W. Irwin (ed.), The Matrix and Philosophy. Welcome to the Desert of the Real, Chicago 2002.

Węsierska L., Przedmioty czysto intencjonalne a obiekty trzeciego świata, [w:] R. Poczobut, L. Węsierska, Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem, Lublin 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.2.107-121
Data publikacji: 2019-06-10 13:32:35
Data złożenia artykułu: 2019-03-28 09:55:28


Statystyki


Widoczność abstraktów - 672
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jacek Gurczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.