Decision-Making Process in Society from the City Marketing’s Point of View

Ágnes Urbánné Treutz, Zoltán Szabó

Abstract


One of the marketing's dynamically growing branches is the place marketing. More and more settlement realise the importance of it and use its instruments. The following research paper is about place marketing. Out of the three main target groups of the place marketing, we focus on tourists and examine their decision-making process and attitude.
Purpose – The aim of this article is to recognize the psychological factors, mainly the decision-making process and the attitude which influence the tourist’s choice.
Methodology – The main purpose is to compare three consumer decision-making models using own research theme. The authors go through the importance of attitude in the decision-making process, different definitions, functions and how they are linked to tourist behaviors. It is crucial to see these decision-making processes because it is indispensable to explore the present consumer needs for the development of the society.
Findings – By the report, we gain an overview on the psychological factors behind the decision-making of one target group of the place marketing.
Value – It can be noticed that it is necessary to constantly follow the changes of consumer’s decision-making process and attitude since they change from time to time as well as the travel behaviour. At the exploration of the potential tourist’s decision-making process, it is important to note that the information source has a decisive role in the process. This work gives an insight into a target group of settlement marketing and the psychological factors behind the decision-making of the tourists. Knowing this information is indispensable for any settlements wishing to develop.

Keywords


place marketing; tourism; decision-making process; attitude; society; synergy; research

Full Text:

PDF

References


Árpási, K. (2012). A szabadidő eltöltésére vonatkozó családon belüli döntéshozatali preferenciák, in: D. Nyári (Ed.) A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete. Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged.

Bányai, E. and Novák, P. (2011). Online üzlet és marketing. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest.

Davis, H.L. (1970). Dimensions of marital roles in consumer decision making, Journal of Marketing Research, Vol. 7, pp. 168–177. DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3150105

Dúll, A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései, Helyek, tárgyak, viselkedés, L’Harmattan, Budapest.

Farris, P.W., Bendle, N.T., Pfeifer, P.E., Reibstein, D.J. (2008). Marketingmérések, Scolar Kaidó, Budapest.

Fischbein, M. and Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley Publishing Company.

Halász, L., Hunyady, G., Marton, L.M. (1979). Az attitűd pszichológiai kutatásának kérdései, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hofmeister-Tóth, Á. (2003). Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó, Budapest.

Horváth, Á. (2008). Marketing, Szent István Egyetem, Gödöllő.

Hunyady, G. and Székely, M. (2003). Gazdaságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest.

Kenesei, Z. and Kolos, K. (2014). Szolgáltatásmarketing és – menedzsment, Alinea Kiadó, Budapest.

Kotler, P. and Keller, K.L. (2006). Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Krech, D., Crutchfield, R.S., Ballachey, E.L. (1962). Individual in Society, in: P. Kotler and K. L. Keller (Eds.) (2006), Marketingmenedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, McGrow-Hill, New York.

Megyesi, B. (2007). A magyar lakosság vidékkel kapcsolatos attitűdjei, in: I. Kovách (Ed.), Vidékiek és városiak, A tudás – és imázshasználat hatásai a vidéki Magyarországon, L’Harmattan – MTA PTI, Budapest, pp. 27–43.

Michalkó, G. (2012). Turizmológia, Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest.

Neulinger, Á., Kelemen, K., Simon, J., Hofmeister-Tóth, Á. (2009). Fogyasztói magatartás a hazai utazási szolgáltatások piacán, Turizmus Bulletin, Vol. 8 No. 4, pp. 44–55.

Piskóti, I. (2012). Régió – és településmarketing. Marketingorientált fejlesztés, márkázás, Akadémiai Kiadó, Budapest.

Piskóti, I., Dankó, L., Schupler, H. (2002). Régió – és településmarketing, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest.

Pólya, É. (2012). Családon belüli vásárlási döntési szerepek és folyamatok, Doktori értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő.

Székely, M. (2003). A fogyasztói magatartás alapjai: A lélek – és a gazdaságtan alapfeltevései a fogyasztásról, in: G. Hunyadyand and M. Székely (Eds.), Gazdaságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, pp. 231–296.

Tózsa, I. (2014). Turizmus és településmarketing. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, Budapest, pp. 129–158.

Um, S. and Crompton, J.L. (1990). Attitude determinants in tourism destination choice, Annals of Tourism Resarch, Vol. 17, pp. 432–448. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(90)90008-F

Weber, A.L. (1991). Introduction to Psychology, HarperCollins Publishers, New York. A magyar lakosság utazási szokásai, 2010. Retrieved January 23, 2015 from http://neta.itthon.hu/szakmai-oldalak/belfoldi-turizmus/belfoldi-turizmus#2013
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ijsr.2015.4.2.53
Data publikacji: 2016-05-25 10:49:54
Data złożenia artykułu: 2016-05-25 10:33:57


Statistics


Total abstract view - 465
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ágnes Urbánné Treutz, Zoltán Szabó

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.