Managerial Competences in International Scope

Karolina Ławicka, Agnieszka Sitko-Lutek

Abstract


Purpose – The aim of the paper is an identification of key managerial competences based on selected typologies described in the literature of the subject and studies reflecting managerial practices in East-Central Europe (Slovakia, Lithuania, Poland).
Design/Methodology/Approach – The present study constitutes a review of the Polish and international literature of the subject.
Findings – Fifteen key managerial competences were selected on the basis of managerial competences’ typologies outlined in the literature. Practitioners participating in several studies acknowledged the competences to be significant in managers’ work. They were also indicated as crucial in managers’ work by practitioners who had taken part in the described research survey. The most important were: personality traits such as flexibility, interpersonal/social skills, leadership, teamwork, and decision-making. Moreover, apart from the set of competences featured in the literature, evaluated mangers indicated two additional competences: information gathering and change management, which they considered vital.
Originality/Value – The paper is a comparison of the international observations with findings of studies encompassing managers from three European states: Lithuania, Slovakia, and Poland.

Keywords


management, competences, managerial competences, competence models, managers’ skills

Full Text:

PDF

References


Abraham, S. E., Karns, L. A., Shaw, K. and Mena, M. A. (2001). Managerial Competencies and the Managerial Performance Appraisal Process, Journal of Management Development., vol. 20, no. 10, pp. 842–852.

Bakanauskienė, I., and Martinkienė, J. (2011). Determining Managerial Competencies of Management Professionals: Business Companies Managers› Approach in Western Lithuania Region, Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, no. 60, pp. 29–43.

Boyatzis, R. E. (2011). Managerial and Leadership Competencies, Vision: The Journal of Business Perspective, SAGE Publications, Vol. 15, No. 2, pp. 91–100.

Filipowicz, G. (2016). Zarządzanie kompetencjami perspektywa firmowa i osobista (Competence Management. Organizational and Personal Perspective), WoltersKluwer, Warsaw, pp. 100–101.

Chełpa, S. (2003). Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych: kierunki i dynamika zmian (Qualifications of Managers in Industry Enterprises: Directions and Dynamics of Changes), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania, No. 996.

Gholipur, R., Mahmoodi, S., Jandaghi, G. and Fardmanesh, H. (2012). Presentation Model of Managerial Competency Approach in Management Development, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 9, pp. 506–520.

Kubik, K. (2005). Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości (The Manager in Company of the Future), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń, pp. 85–86.

Limański, A. (2011). Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy (The Role of Innovation in Building the Company’s Competitive Advantage in the Knowledge-Based Economy), Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Vol. 23, pp. 135–147.

Nawrat, D. (2013). Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów (Development of Innovative Competences of Managers in the Light of the Biographical Research), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo SAN, Vol. XIV, No. 4, pp. 36–38.

Penc, J. (2005). Sztuka skutecznego zarządzania (The Art of Successful Management), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków, pp. 85–86.

Rakowska, A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach (Management Competences of Management Staff in Contemporary Organizations), Wydawnictwo UMCS, Lublin, pp. 68–69, 72–73.

Rakowska, A. and Sitko-Lutek, A. (2016). Kluczowe kompetencje pracowników przyszłości w opinii ekspertów międzynarodowych – wyniki badań (Key Competences of Future Employees in the Opinion of International Experts – Study), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 429, pp. 173–185.

Sajgalikova, H., Bajzikova, L., Polakova, M. and Wojcak, E. (2012). Revisiting New Managerial Competences: Is There Enough Motivation to Apply Them?, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 58, pp. 944–952.

Springer, A. (2013). Kompetencje wymagane wobec kierowników zespołów projektowych – ocena potencjału pracowników (Competences Required from Managers of Project Teams – the Analysis of Employees’ Potential), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo SAN, Vol. XIV, No. 11/ I, p. 198.

Szczepańska-Woszczyna, K. and Dacko-Pikiewicz, Z. (2014). Managerial Competencies and Innovations in the Company – the Case of Enterprises in Poland, Business, Management and Education, Vol. 12, No. 2, pp. 266–282.

Walkowiak, R. (2006). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych (Competency Model of Local Government Organizations’ Managers), Współczesne zarządzanie, No. 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ijsr.2016.5.0.91
Data publikacji: 2017-05-23 10:49:41
Data złożenia artykułu: 2017-05-23 10:29:33


Statistics


Total abstract view - 845
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Karolina Ławicka, Agnieszka Sitko-Lutek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.