Effectiveness of Schools’ Management and Its Measurement – a Review of Concepts

Piotr Kowalczyk

Abstract


Purpose – Identification of factors determining the effectiveness of public schools’ management, and the establishment of means for developing the concept of measuring the schools’ effectiveness.

Methodology – Review and assessment of concepts and studies present in Polish and international literature pertaining to the evaluation of public schools’ effectiveness.

Findings – The hitherto methods for evaluating schools are unsatisfactory. It is largely associated with ambiguous definitions of schools’ effectiveness and identification of objectives and tasks schools are to achieve and undertake, associated with it. This, in turn, results from the fact that effectiveness assessment may by defined differently by various stakeholders. However, the measurement of effectiveness is necessary due to the fact that it facilitates the emergence of high quality educational services in Polish public schools.

Research implications – The review of literature indicates that the assessment of educational added value over the course of several years of education seems valid. This means that rather than tracking final results achieved by students, the growth of students’ knowledge ought to be measured. The Data Envelopment Analysis (DEA) method may be helpful in relation to the above. The method seems well-suited for evaluating the effectiveness of NGO sector institutions, and takes non-financial factors into consideration, which will enable methodologically categorized knowledge on the effectiveness of schools’ management to be obtained.

Practical implications – Results of the present study may be applied by institutions supervising public schools and by individuals who manage these institutions in order to perform periodic assessments of schools’ effectiveness, and who would stimulate the education quality improvement.

Social implications – Results of the present study may foster the improvement of schools’ competitiveness and improvement of their educational actions’ quality.

Originality/ Value – The paper supplements knowledge regarding the assessment of Polish public schools’ effectiveness.

Type of article – A theoretical paper.


Keywords


performance management, management of public school, public management

Full Text:

PDF

References


Al-Turki, U., Duffuaa, S. (2003). Performance Measures for Academic Departments. The International Journal of Educational Management, vol. 17, no. 7.

Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, no. 2.

Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2000). Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston– Dordrecht –London.

Cooper, W.W., Seiford, L.M., Zhu, J. (eds.), (2004). Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston, p. 1.

Dolata, R. (2007). Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Dyrektorzy e-czytelnia.

Hoff, D.J. (2007). “Growth models” gaining ground in accountability debate. Education Week, no. 19.

Kaplan, R.S., Norton, D.R. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.

Klein, A. (2017). Betsy DeVos: States should decide how much testing is “actually necessary”. Education Week, March, no. 26.

Mitchell, C. (2017). Is a new English-proficiency test too hard? Educators and experts debate. Education Week, August, no. 4.

Morawski, Z.M. (1999). Kryteria efektywności instytucji akademickich. In: J. Woźnicki (ed.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Neal, D. (2010). Aiming for efficiency rather than proficiency. The Journal of Economic Perspectives, no. 24, p. 119–131.

Pawłowski, K. (2004). Społeczeństwo wiedzy. Szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Pfeffer, J., Sutton, R. (2002). Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, p. 129.

Sawchuk, S. (2013). Teachers’ ratings still high despite new measures. Education Week, February, no. 5.

Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.

Szuwarzyński, A. (2006). Metoda DEA pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, vol. 28, no. 2.

Trujillo, T. (2014). The modern cult of efficiency: Intermediary organizations and the new scientific management. Educational Policy, no. 28, p. 207–232.

Tyack, D.B. (1974). The one best system: A history of American urban education, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.

Żółtak, T. (2015). Statystyczne modelowanie wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej. Podsumowanie polskich doświadczeń 2005–2015, IBE, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ijsr.2017.0.6.105
Data publikacji: 2018-04-25 11:09:20
Data złożenia artykułu: 2018-02-12 15:01:24


Statistics


Total abstract view - 554
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Piotr Kowalczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.