Perception of trust levels in organizations based upon opinions of Polish and Ukrainian employees- results of a pilot study

Magdalena Oronowicz, Sylwia Samuła, Piotr Kowalczyk

Abstract


Objective - Due to the increasing share of Ukrainians in the Polish labor market, an analysis concerning the evaluation of trust levels exhibited by Polish and Ukrainian employees of Polish organizations was conducted. The assessment serves to merely outline the issue. Further studies on a more representative sample ought to be continued.

Approach - The paper is based upon the review of literature regarding the scope of social capital and results of a pilot study conducted with the use of a questionnaire. The pilot encompassed 84 respondents. The questionnaire was developed on the basis of tools applied by other authors. The study encompassed Polish and Ukrainian employees due to the increasing share of the latter in the Polish labor market.

Results - Results indicate that the employees, regardless of their nationality, manifest a rather high trust level. Respondents of both nationalities believe that their colleagues are friendly and eagerly share knowledge. The results indicate that they are aware of their duties and need not be controlled and overseen. However, they openly admit that their organizations do not shy from gossip and criticism, which begs for more scrutiny.

Limitations/ research implications - The limitation of the present paper can be seen in the non-representative character of the sample. Moreover, it would be beneficial to expand the questionnaire in order to gain more insight into the issue.

Originality/ value - Despite the limitations, the results are interesting due to the increasing number of Ukrainian employees in Polish organizations.


Keywords


social capital, trust, types of trust, organizational success

Full Text:

PDF

References


Andresen, M., Goldmann, P., & Volodina, A. (2017). Do Overwhelmed Expatriates Intend to Leave? The Effects of Sensory Processing Sensitivity, Stress, and Social Capital on Expatriates' Turnover Intention. European Management Review.

Archiwum Danych Społecznych (ADS), available at: www.ads.org.pl/opis-szczeg.php?id=15 (accessed: 7 April 2018)

Bjerke B. (2004), Kultura a style przywództwa, zarządzanie w warunkach globalizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Czajkowska, M. (2008), „Kultura zaufania w organizacji. Istota – potrzeba – kształtowanie”, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, vol. 11, no. 1, pp. 312.

Czapiński J. (2008), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny. Polski paradoks, w: Zarządzanie Publiczne, nr 2(4).

Fukuyama F. (2003), Kapitał społeczny, w: Kultura ma znaczenie, L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Kraków.

Gross-Gołacka E. (2017), Koncepcja zarządzania różnorodnością i aspekt wzajemnego zaufania w organizacji źródłem innowacyjności i przewagi konkurencyjnej, w: Przedsiębiorczość i zaufanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, XVIII, 10(1), Łódź-Warszawa.

Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa.

Horwat K. (2017). Ukraińcy doceniają pracę w Polsce, ale ponad połowa, gdyby mogła, wybrałaby Niemcy, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/ukraincy-na-polskim-rynku-pracy-raport-work-service/4hhfhy1 (accessed: 11 October 2018).

Hughes, M., Morgan, R. E., Ireland, R. D., & Hughes, P. (2014). Social capital and learning advantages: A problem of absorptive capacity. Strategic Entrepreneurship Journal, 8(3), 214-233.

Komunikat z badań. O nieufności i zaufaniu, (2018), Centrum Badania Opinii Społecznej, no. 35, Warszawa.

Królik G. (2015), Rola zaufania w relacjach interpersonalnych jako determinanta efektywności zespołu, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach, nr 230, Katowice.

Kuranchie, A., and Addo, H. (2017), “The link between social capital and learning outcomes: A literature review”, Social Science and Humanities Journal, vol. 2, pp. 87–100.

Lewicka D., Krot K. (2014), Zaufanie organizacyjne jako czynnik kreujący proinnowacyjny klimat w organizacji, Acta Universitatis Lodziensis, Vol 4, 305.

Lin, C. P., & Liu, M. L. (2017). Examining the effects of corporate social responsibility and ethical leadership on turnover intention. Personnel Review, 46(3), 526-550.

Liu, C. H. S. (2018). Examining social capital, organizational learning and knowledge transfer in cultural and creative industries of practice. Tourism Management, 64, 258-270.

Mularska-Kucharek M. (2011), Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim, w: Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(44).

Nowakowski K. (2008), Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1.

Ozyilmaz A., Erdogan B., Karaeminogullari A. (2018), Trust in organization as a moderator of the relationship between self-efficacy and workplace outcomes: A social cognitive theory-based examination, w: Journal of Occupational and Organizational Psychology, The British Psychological Society, 91.

Paliszkiewicz J. (2014), Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.

Pawłowska E. (2012), Kapitał społeczny- diagnoza i pomiar, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania.

Peltokorpi, V., Allen, D. G., & Froese, F. (2015). Organizational embeddedness, turnover intentions, and voluntary turnover: The moderating effects of employee demographic characteristics and value orientations. Journal of Organizational Behavior, 36(2), 292-312.

Rakowska, A. (2018), “Diversity Management in Poland”, in: A. Georgiadou, M.A. Gonzalez-Perez, M.R. Olivas-Luján (eds.), Diversity in Diversity Management. Special Issue: International Perspectives on Securing Human and Social Rights and Diversity Gains at Work in the Era of Global Economic Crisis and Austerity, Emerald Publishing, USA (in print).

Shore, L.M., Cleveland, J.N., and Sanchez, D. (2018), “Inclusive workplace: A review and model”, Human Resource Management Review, vol. 28, no. 2, pp. 176–189.

Sierocińska K. (2011), Kapitał Społeczny. Definiowanie, pomiar, typy, w: Studia Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Stodolak S., Czy te oczy mogą kłamać? – im rzadziej zadajemy sobie to pytanie, tym lepiej. Niestety, wciąż zadajemy je zbyt często, Dziennik Gazeta Prawna, 2017. [data dostępu: 17.10.2018]

Sztompka P. (2005), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Tantardini, M., & Kroll, A. (2015). The role of organizational social capital in performance management. Public Performance & Management Review, 39(1), 83-99.

Wróbel P. (2010 ), Rola i znaczenie kapitału społecznego w spółdzielniach socjalnych- analiza empiryczna wymiarów kapitału społecznego, In: Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr. 1(9).

Zarycki T.(2008), Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, In: Pomorski Przegląd Gospodarczy nr. 2/(37), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ijsr.2018.7.0.81-95
Data publikacji: 2019-03-02 12:20:03
Data złożenia artykułu: 2018-11-14 21:37:39


Statistics


Total abstract view - 951
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Magdalena Oronowicz, Sylwia Samuła, Piotr Kowalczyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.