Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia

”Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska, sectio K – Politologia” jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym od 1994 r. przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (wcześniej przez Wydział Politologii UMCS). Czasopismo publikuje artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych, w tym stosunków międzynarodowych, teorii mediów i komunikowania, a także bezpieczeństwa. W szczególności redakcja jest zainteresowana artykułami z dziedzin: teoria polityki, myśl polityczna, współczesne ruchy społeczne i polityczne, doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne, partie i systemy partyjne, mniejszości narodowe i etniczne, stosunki międzynarodowe, socjologia polityki, prawa człowieka, samorząd i polityka lokalna, integracja europejska, studia nad bezpieczeństwem, media i komunikowanie społeczne, studia nad dziennikarstwem. Czasopismo ukazuje się w wersji elektronicznej i w wersji papierowej. Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. 

 

Punkty MEiN: 40

ISSN: 1428-9512
e-ISSN: 2300-7567
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 30, No 2 (2023)


Okładka