Autor - szczegóły

Lewkowicz, Łukasz, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 24, No 2 (2017) - Recenzje
    Łukasz Lewkowicz, recenzja: Bratysława – miasto na skrzyżowaniu kultur, A. Moskwin (red.), Wyd. Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo- Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 255.
    Szczegóły  PDF