Autor - szczegóły

Ziętek, Agnieszka, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska