Autor - szczegóły

Demczuk, Agnieszka Elżbieta, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska