Autor - szczegóły

Moraczewska, Anna, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

  • Vol 22, No 2 (2015) - Recenzje
    Recenzja: Artur Kuś, Anna Kosińska, Anna Szachoń-Przenny (red.), Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 317
    Szczegóły  PDF